EU:s innovationsfond stöttar HYBRIT

EU:s innovationsfond går in och stöttar SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls initiativ HYBRIT. Stödet, på 143 miljoner euro, ges för att främja utvecklingen med att ta bort utsläpp från järn- och stålproduktion genom att använda fossilfri vätgas för direktreduktion av järnmalm i processen.

Frans Timmermans (tredje från höger i bild), verkställande vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den europeiska gröna given, besökte HYBRITs pilotanläggning i Luleå torsdagen den 31 mars tillsammans med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (längst till höger). Deltog gjorde även (sett från vänster) Jan Moström, vd för LKAB, Martin Lindqvist, vd för SSAB, Åsa Bäcklin, kommunikatör och besökssamordnare på HYBRIT samt Andreas Regnell, chef för Strategic Development på Vattenfall (näst längst till höger). Foto: Mikko Viitala, LKAB.

Fredagen den 1 april blev det klart att HYBRIT, initiativet för fossilfri stålproduktion som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, kommer få 143 miljoner euro i stöd av EU:s innovationsfond. HYBRIT är ett av sju utvalda projekt som EU investerar i för att minska koldioxidutsläppen från den europeiska industrin och energibranschen. Genom att använda fossilfri vätgas för direktreduktion av järnmalm möjliggör HYBRIT en fossilfri stålproduktion.

– HYBRIT banar väg för en fundamental förändring i den globala stålindustrin. Det visar också hur snabbt den gröna omställningen kan ske. För några år sedan hade möjligheten att producera utsläppsfritt stål låtit som science fiction. Nu kommer grönt stål in på marknaden. Stödet som beviljas via Innovationsfonden är ett bevis på betydelsen och potentialen hos denna teknik, och Europeiska kommissionen är övertygad om att detta spetsprojekt kommer att stärka EU:s övergripande konkurrenskraft. Grönt stål är framtiden, och den framtiden är redan här, kommenterade Frans Timmermans, verkställande vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den europeiska gröna given.

Stödet ges till HYBRIT för att demonstrera en komplett värdekedja för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning, från gruva till fossilfritt stål, i industriell och kommersiell skala.

– Vi vill tacka EU:s innovationsfond för deras stöd och förtroende för HYBRIT-initiativet samt förmågan att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål. SSAB leder den gröna omvandlingen inom stålindustrin och uppbackade av de genombrott som redan uppnåtts vill vi nu påskynda omvandlingen och därmed minska vårt utsläppsavtryck ännu snabbare, nu med målet runt 2030. Att minska klimatförändringarna är av yttersta vikt och det finns ingen tid att förlora, säger Martin Pei, Teknisk direktör på SSAB.

Läs mer:

En klok industripolitik är en god klimatpolitik. Läs mer om vad svensk järn- och stålindustri tycker här: Klok industripolitik = god klimatpolitik