Efterlängtad pulvermetallurgi-sammankomst

Den 13 september kunde Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi (TO80) hålla sitt första fysiska styrelsemöte på tre år. Mötet hölls på Swerim i Kista.

TO 80:s medlemmar på möte och demonstration hos Swerim i Kista. Från vänster: Bo Larsson (Jernkontoret, t.f. forskningschef för TO 80), Annika Strondl (Swerim), Henrik Karlsson (Volvo Group Trucks Technology, ordförande för TO 80), Roger Berglund (Kanthal), Alexander Angré, (Linde Gas), Chris Hulme (KTH), Otto Björnberg (SIS, Svenska institutet för standarder), Stefan Sundin, (Erasteel) och Dimitris Chasoglou (Höganäs AB).

Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi (TO 80) samlar företag som täcker kedjan från pulvertillverkning via pressning till användare av pulvermetallurgiskt tillverkade komponenter. Då gruppen inte har haft möjligt att träffas fysiskt de senaste tre åren var det ett efterlängtat möte den 13 september på plats i Swerims lokaler i Kista. Annika Strondl och Pelle Melin var värdar.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar visade Annika Strondl den nya gasatomiseringsanläggningen, som ägs gemensamt av Kanthal och Swerim. En viktig anläggning som används för att skräddarsy pulver av olika metallblandningar.

Pelle Melin visade även en utrustning för bestämning av ”spreadability”, ett arbete som görs i samarbete med KTH.

- Det var mycket glädjande att äntligen få träffas på riktigt igen. Det ger ny energi till samarbetet. Vi tackar Annika och Pelle för ett lärorikt och trevligt besök, säger Henrik Karlsson, Volvo och ordförande för TO 80.

Pelle Melin (till vänster), Swerim, demonstrerade utrustning för TO 80:s medlemmar. Till höger i bild står Henrik Karlsson, Volvo Group Trucks Technology och ordförande för teknikområdet.

TO 80 är ett av Jernkontorets 15 teknikområden som bedriver gemensam forskning. Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter samt bearbetningssteg som till exempel valsning, extrusion och dragning. Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Avdelningen för forskning och utbildning leder verksamheten. Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i samarbetet.

För mer information om TO80, se www.jernkontoret.se/TO80

Lästips

I nummer 4/2022 av Bergsmannen med Jernkontorets Annaler finns en artikel författad av TO 80:s forskningschef Robert Vikman, Jernkontoret: Pulvermetallurgi – en bransch med supertillväxt, se sid 38 i e-tidningen som du når här: https://bit.ly/3BltwrF