Debatt: Industrirådet pekar ut infrastruktursatsningar för svensk konkurrenskraft

Den 10 maj skriver Jernkontorets vd Annika Ross på DN debatt tillsammans med övriga industrirepresentanter i Industrirådet om vilka infrastruktursatsningar som krävs för en fortsatt konkurrenskraftig svensk industri.

Industrins parter arbetar i Industrirådet, nu presenteras gemensamma prioriteringar för svensk infrastruktur på DN debatt.

På DN debatt föreslår industrins parter att regeringen prioriterar tre viktiga områden för infrastrukturen:

  1. Underhåll av befintlig infrastruktur: För oss handlar det om att vårda det vi har, men också om att ta sig an framtiden på ett smart sätt. Sedan 90-talet har underhållet av befintlig infrastruktur varit kraftigt underfinansierat. Den investeringsboom som sker inom industrin förutsätter att det finns väl fungerande infrastruktur och en långsiktig plan att åtgärda eftersläpande underhåll.
  2. Elektrifiering: Transportsektorn behöver minska sina utsläpp och det görs främst genom elektrifiering av vägtrafiken. Regeringen har beslutat om en elektrifieringsstrategi och det är angeläget att påskynda investeringar för elektrifiering, inklusive laddinfrastruktur, samt elektrifiering av kvarvarande järnvägsnät. Elektrifieringen erbjuder stora möjligheter och infrastrukturministerns vision om att Sverige ska vara en permanent världsutställning är lovvärd. Med rätt satsningar ger elektrifieringen av vägtrafik stärkt konkurrenskraft, ett stärkt klimatarbete och en stärkt beredskap.
  3. Anslagsfinansiering och drift av en ny isbrytarflotta: Tillgänglighet är det övergripande målet för transport- och infrastrukturpolitiken, och att trafikslagen ska behandlas lika är en bärande princip. Investeringar i nya isbrytare är mycket angeläget. Vi riskerar annars haverier och störningar i sjötrafiken under vintertid, vilket skulle betyda mycket stora kostnadsökningar för industrin i norra Sverige.

Läs hela debattinlägget från Industrirådet på DN debatt (2022-05-11)

Undertecknare av debattinlägget på DN debatt:

Annika Roos, vd Jernkontoret

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

David Johnsson, vd TMF

Eva Glückman, vd Grafiska företagen

Eva Guovelin, förbundsordförande Livs

Jenny Ranhagen, vd NTR

Jonas Hagelqvist, vd IKEM

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Maria Sunér, vd SveMin

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket

Tomas Undin, vd TEKO

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Karolina Boholm, ordförande i Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur