Debatt: Industrirådet om magra förslag från miljöprövningsutredningen

Jernkontorets vd Annika Roos skriver med övrig industri och fack i Industrirådet att Regeringens miljöprövningsutredning tyvärr är en besvikelse som inte kommer att förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen. Ta del av hela debattinlägget på Altingets webbplats.

Annika Roos (foto: Pia Nordlander), Marie Nilsson (foto: Brian Predstrup) och Maria Suner (foto: Svemin) är tre av de representanter för Industrirådet som i debattartikel på Altinget.se föreslår förbättringar av industrins tillståndsprocesser.

Industrirådets representanter Annika Ross, vd Jernkontoret, Maria Sunér, vd Svemin, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen, Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS facket, Nils Hannerz, näringspolitisk chef Innovations- och kemiindustrierna, Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen och Marie Nilsson, ordförande IF Metall, kommenterar Regeringens miljöprövningsutredning på Altingets debattsida.

När miljöprövningsutredningen tillsattes så var det med ambitionen att ta ytterligare steg för att främja den gröna omställningen genom att skapa förutsättningar för att uppnå en mer effektiv miljöprövning – med kortare prövningstid och bibehållen miljöskyddsnivå. Sett till de förslag som nu presenterats så är utfallet dock magert. Några av förslagen är direkt kontraproduktiva. Det gäller främst förslaget om obligatorisk omprövning. Detta skulle förstärka den osäkerhet som företagen redan idag befinner sig i gällande verksamheternas framtida drift och förutsättningar och försämra företagens konkurrenskraft.

Tre förslag till förbättrade prövningsprocesser

Snabbare och enklare prövningsprocesser är helt avgörande för ett gynnsamt industriklimat där investeringar som bidrar till omställning, sysselsättning, välfärd och ett utvecklat miljöskydd blir verklighet i svensk industri. I debattartikeln presenteras tre förslag som bidrar till att skapa förutsättningar så att Sverige kan fortsätta ha ledartröjan i den gröna omställningen:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över hur miljöbalken och dess prövningssystem ska reformeras. Detta inkluderat nuvarande och föreslagen relevant EU-lagstiftning. Det måste utredas hur prövningen ska gå till, vem som ska pröva, vilka parter som ska ingå och vad är det som ska prövas.
  • Effektivt utformade prövningsorganisationer med resurser, kompetens och erfarenhet som är anpassad till prövningen måste säkerställas. Myndigheternas roll behöver också ändras från motpart till vägledande.
  • Det krävs samverkan och ett förstärkt förtroende mellan industrin och de myndigheter som hanterar miljötillståndsprocesserna. Vi behöver en gemensam målbild och en samsyn om värdet av tillväxt och industriell utveckling. Givetvis med så låg miljöpåverkan som möjligt och utifrån en balanserad avvägning mellan kostnad och miljönytta.


Läs Industrirådets hela debattinlägg på Altinget.