Debatt: Det krävs för att omställningsjobben ska bli svenska

I en debattartikel i Aftonbladet beskriver idag Annika Roos, vd Jernkontoret, tillsammans med företrädare för gruv-, järn- och stålindustrin det nödvändiga i att säkra elförsörjningen och se över miljöbalken för att fortsätta klimatomställningen och säkra jobben.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Annika Roos, vd Jernkontoret och Maria Sunér, vd Svemin efterlyser ny politisk inriktning som underlättar gruv-, järn och stålindustrins snabba klimatomställning. Foto: Aftonbladet

Svensk basindustri har alla förutsättningar för att leda den hållbara omställningen. Här finns tillgång till mineral, metaller och bioråvara. Basindustrins företag står redo att göra investeringar, men då behöver det ske genomgripande förändringar – och snabbt! Det skriver Jernkontorets vd Annika Roos tillsammans med Maria Sunér, vd Svemin, Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, i en debattartikel i Aftonbladet.

Tillsammans pekar de ut tre nödvändiga initiativ för den globala klimatomställningen och för fler hållbara jobb i Sverige.

Främst så anser basindustrins representanter att tillståndsprocesserna måste reformeras. Idag präglas tillståndsprocesserna av oförutsägbara och rättsosäkra tolkningar, en allt för omfattande utredningsbörda och för långa beslutstider.

”Vi menar att miljöbalken måste ses över i grunden. Miljöbalken och myndigheternas instruktioner måste reformeras så att processerna fångar upp hela den globala hållbarhetsdimensionen och tar hänsyn till såväl miljömässig, som ekonomisk och social hållbarhet.”, skriver basindustrins företrädare i debattartikeln.

Det krävs att processerna görs smidigare för befintliga verksamheter och att det införs en maxgräns för tidensåtgången för prövningar.

Sedan lyfter Jernkontoret, Svemin, Industriarbetsgivarna och IF Metall, industrins behov av tillgång till fossilfri och stabil el till en konkurrenskraftig kostnad. Klimatomställningen och det satsningar som industrin gör kräver kraftiga investeringar i både kapaciteten för produktion såväl som för överföring. Sverige behöver en ny energiöverenskommelse som har stöd av en riksdagsmajoritet.

Det tredje initiativet är en genomtänkt politik för kompetensförsörjning i Sverige. För att den svenska industrin ska kunna utvecklas i den takt som krävs så måste medarbetarnas kompetens ligga i den absoluta framkanten.

”Vi menar att en viktig del i engagemanget för att främja industrins kompetensförsörjning är att medverka till att det regionala gymnasiala utbudet i större utsträckning kan möta det som arbetslivet efterfrågar. I dag är matchningen på arbetsmarknaden bristfällig. Utbildningsystemet behöver därför bättre kunna dimensioneras för att möta industrins behov.”

Industrins representanter skriver i debattartikeln att det krävs en ökad samordning av utbud och efterfrågan på utbildningar och även ett bättre samarbete mellan arbetsliv, kommuner och utbildningssamordnare.

Det tre initiativen kommer att presenteras för näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) vid ett möte med industrins representanter. Huvudbudskapet blir då att regeringen måste hålla ett högt tempo i sitt arbete med dessa initiativ. Annars riskerar tusentals nya jobb i den hållbara omställningen att inte bli av.