Debatt: Basindustrin om förnybardirektivet i Altinget

Jernkontorets vd Annika Roos skriver på Altingets debattsida tillsammans med Maria Sunér, vd Svemin, Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS, att de krav som framhålls i förslaget till förnybardirektivet riskerar att resultera i högre kostnader för industrin och begränsade nationella möjligheter utan att någon egentlig klimatnytta skapas. Läs hela debattartikeln på Altinget.se.

Svensk basindustri har tidigt i arbetet med förnybardirektivet reagerat på det orimliga i att bördan för utvecklingen av förnybar elproduktion läggs på användarsidan, samt att konsekvenserna av förslaget inte har varit tillräckligt utredda.

Det utkast som nu ligger på bordet, och som enligt rådets allmänna inriktning också ska gälla all användning av vätgas, innehåller ett flertal detaljerade punkter som väsentligt minskar svensk industris möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt både uppnå själva målet, och också att upprätthålla takten i omställningen mot klimatneutralitet och industrins konkurrenskraft.

Vi måste landa i en situation där industrin får möjlighet att lösa sin elförsörjning till lägsta möjliga kostnad för att klara konkurrenskraften och sin klimatomställning, och där Sverige som land råder över möjligheterna att bygga ett långsiktigt robust, kostnadseffektivt och fossilfritt elsystem.

Därför skriver basindustrins företrädare på Altingets debattsida med en uppmaning till alla tjänstepersoner och politiker med ansvar för Sveriges framtida utveckling att på alla tänkbara sätt – i Europeiska rådet och i EU-parlamentet – in i det sista verka för att undvika specifika sektormål som hämmar utvecklingen, och att stoppa den delegerade akten för förnybar vätgas för att i stället ta fram kriterier som bättre skapar förutsättningar för industrin att genomföra den omställning som vi redan har påbörjat.

Ta del av hela debattartikeln på Altingets webbplats.