Annika Roos invigningstalade på Swerim

Swerim och Kanthal har nu invigt sin gemensamma investering – en ultramodern atomiseringsenhet för tillverkning och utveckling av metallpulver. En satsning som bidrar till att Sverige kan behålla sin position som världsledande inom metallpulver. En av talarna på invigningen var Jernkontorets vd, Annika Roos.

Jernkontorets vd Annika Roos talade vid invigningen av den nya atomiseringsenheten som Swerim och Kanthal gemensamt har investerat i. Till vänster i bild Dilip Chandrasekaran, Head of R&D and technology på Kanthal och Annika Strondl, chef för pulvermaterial och additiv tillverkning vid Swerim. Foto: Anneli Nygårds.

Den nya atomiseringsenheten är ett direkt resultat av ökad efterfrågan på forskningsmöjligheter kring material- och processutveckling inom additiv tillverkning och pulvermetallurgi.

Investeringen syftar till ett långsiktigt samarbete där Kanthal får ta del av Swerims spetskompetens inom pulvermetallurgi, additiv tillverkning av metaller, avancerad strukturanalys, provning och modellering. Samtidigt får metallforskningsinstitutet Swerim möjlighet att ytterligare bygga kompetens inom dessa områden.

När Jernkontorets vd Annika Roos talade vid invigningen så lyfte hon hur mycket den nya anläggningen betyder för den svenska industrin.

– Vi har många svenska företag som är ledande inom pulverteknik. Atomiseringsenheten delas mellan svenska företag och den kommer hjälpa företagen att fortsätta hålla sin världsledande position, sa Annika Roos.

Den nya utrustningen är designad för forskning och utveckling av både material och själva atomiseringsprocessen inom pulvermetallurgiområdet. Den gör det möjligt att atomisera pulvercharger upp till cirka 85 kilo, både för additiv tillverkning, formsprutning, ytbeläggningar och hetisostatisk presssning (HIP). Utrustningen kommer att ha en hög material- och processflexibilitet, vilket skapar stora möjligheter vid utveckling av material och processer inom både additiv tillverkning och pulvermetallurgi.

‒ Det är fantastiskt att metallforskningsinstitutet Swerim tillsammans med Kanthal investerar i en state-of-the-art atomiseringsenhet om 20 miljoner kronor. Samarbetet har möjliggjort en unik plattform för FoU-aktiviteter inom legerings- och pulverutveckling för hela Sverige. Att vi investerar tillsammans med industrin visar att Swerim är en attraktiv forskningspartner inom pulver- och legeringsutveckling, säger Annika Strondl, chef för pulvermaterial och additiv tillverkning vid Swerim.

Mer om pulvermetallurgi och metallpulver:

Konferensen Powder meet 2022 hålls den 8 juni på Jernkontoret, läs mer om detta här: Passa på att nätverka med nordiska pulvereliten 

Annika-Swerim-2.jpg

Foto: Anneli Nygårds.

Om Swerim
Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Swerims vision är en fossilfri och cirkulär industri.

Swerim ägs till 80 procent av industrin, bland annat Jernkontoret, och till 20 procent av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden. Forskningsinstitutet finns i Luleå och Stockholm.
www.swerim.se