2021 – ett rekordår för Suzuki Garphyttan

Ståltrådstillverkaren Suzuki Garphyttan gjorde sitt bästa år hittills sedan starten för över 100 år sedan. Företaget satte rekord både vad gäller producerade volymer och försäljning.

Suzuki Garpgyttan är på G. Foto är hämtat från our-year-in-brief-suzuki-garphyttan.com

Andra kvartalet 2020 var det värsta någonsin i stålföretaget Suzuki Garphyttans historia. Effekterna av coronapandemin slog till med full kraft och förlamade stora delar av industrin, ledde till höga fraktkostnader, brist på komponenter och stor oro.

Men Suzuki Garphyttan vände trenden och under 2021 slog ståltrådstillverkaren med tillverkning i bland annat Garphyttan rekord både vad gäller producerade volymer och försäljning. Totalt tillverkades 70 000 ton tråd på Suzuki Garphyttans anläggningar, det är tråd som räcker till att nå runt jorden 25 gånger.

– Det känns naturligtvis fantastiskt att få starta 2022 med ett så starkt år i ryggen. En stor del i framgångarna handlar om innovation, nyfikenhet och en lyhördhet för vad existerande kunder och potentiellt nya kunder behöver, säger Ad Raatgeep, vd och koncernchef på Suzuki Garphyttan.

– Vår produkt gör dessutom allt större nytta som en del i omställningen för ökad hållbarhet, som till exempel i elbilar, solceller och röntgenapparater över hela världen. I Sverige har vi goda förutsättningar att kombinera ökat fokus på hållbarhet med tillväxt och stärkt konkurrenskraft, tillägger Ad Raatgeep.

Läs mer om rekordåret 2021: The best year ever

Om Suzuki Garphyttan
Suzuki Garphyttan är idag ett globalt företag och en del av det japanska Nippon Steel Corporation, men rötterna finns i Garphyttan i Sverige. Företaget bedriver miljölicensierad tillverkning i Sverige, Storbritannien, USA, Mexiko och Kina och har ett försäljningskontor tyska i Düsseldorf.
Suzuki Garphyttan är delägare av Jernkontoret
www.suzuki-garphyttan.com