100 år av Jernkontorets Annaler görs tillgängliga digitalt

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret inledde nyligen ett samarbete med målet att digitalisera och allmänt tillgängliggöra utgivningen av Jernkontorets Annaler från 1817 fram till och med 1920.

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret har inlett ett nytt samarbete med mål att digitalisera och tillgängliggöra drygt 100 årgångar av Jernkontorets Annaler.  

Jernkontorets Annaler har givits ut sedan 1817 och är, vid sidan av franska Annales des Mines, världens äldsta facktidning med obruten publicering. Idag återfinns Jernkontorets Annaler som inlaga i tidningen Bergsmannen. Under 2022 publiceras sex nummer inom årgång 206.

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret inledde nyligen ett samarbete med målet att digitalisera och allmänt tillgängliggöra utgivningen av Jernkontorets Annaler från 1817 fram till och med 1920.

Umeå universitetsbibliotek arbetar med flera projekt för att digitalisera allt svenskt tryck. Läs mer om projektet: Digitalisering av det svenska trycket (kb.se)

– Det är speciellt roligt att vi nu kan ta tag i en sådan omfattade och viktig tidskrift. Utan detta samarbete hade det varit svårt att digitalisera en så bred utgivning, säger Ulf Sandqvist, avdelningschef för Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek, i en nyhet från Umeå universitet

Universitetsbibliotekets digitaliseringsarbete har ett fokus på svenskt material och specifikt utgivning om Norrland. Dessutom har satsningen ett fokus på material som har en relevans för forskning eller utbildning. Ulf Sandqvist fortsätter:

– Vi vet att just Jernkontorets Annaler är relevant inom flera forskningsfält, till exempel inom ekonomisk historia, historia och arkeologi. Dessutom finns det ett stort lokalhistoriskt värde i många av de artiklar som finns i tidskriften.

 

Yngve Axelsson är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret. I biblioteket finns en fullständig upplaga av Jernkontorets annaler och Yngve får ofta frågor från forskare om äldre artiklar och årgångar.

– De äldre årgångarna av Jernkontorets Annaler är slutsålda och enda sättet att få tag i dem idag är via något antikvariat. Jag ser fram emot att kunna hänvisa frågeställarna till ett digitalt arkiv, detta kommer att underlätta för alla, säger Yngve Axelsson.

Universitetsbiblioteket och Jernkontoret delar på kostnaden för projektet, cirka 270 000 kronor.

– Vi ser detta som väl investerade medel och jag tror att resultatet kommer att bli mycket uppskattat av forskare som nu på ett enklare sätt kommer att ha tillgång till och kunna använda Jernkontorets Annaler, säger Catarina Karlsson, forskningskoordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning och fortsätter:

–  Även vi som arbetar med e-arkivering kan lära oss saker av detta projekt. Inom Jernkontorets Bergshistoriska utskott finns en arkivkommitté som bland annat arbetar med att höja kunskapsnivån inom området långtidssäkrade e-arkiv för digitala handlingar, avslutar Catarina Karlsson.

Läs mer om arkivkommitténs arbete: jernkontoret.se/nya-arkivkommitten