Välkommet elbesked från Ygeman

Energiminister Anders Ygeman leder regeringens arbete med elektrifieringsstrategin. Efter avstämning med näringslivets intressenter lämnade Ygeman ett välkommet besked om fördubblad elproduktion och halverade byggtider.

Foto: SVT Rapport 30 mars 2021

De stora satsningarna för en hållbar och fossilfri omställning som just nu sker inom järn- och stålindustrin har pekat ut två särskilt kritiska områden; tillgången till el och allt för långa tillståndsprocesser.

Tillsammans med övriga stora elanvändare och andra intressenter deltar järn- och stålindustrin i regeringens arbete med en elektrifieringsstrategi. Under tisdagen möttes åter intressenterna och Ygeman lämnade välkomna besked; dubblerad elanvändning kräver fördubblad elproduktion och halverade byggtider för nya elledningar.

– Elektrifieringen är avgörande om vi ska få ner utsläppen och klara klimatomställningen. Den nationella elektrifieringsstrategin kommer att dra upp de stora linjerna för elektrifieringen och hantera frågor på både kort och lång sikt. Vi planerar nu för en fördubblad elanvändning och sätter upp mål om att halvera byggtiderna för nya elledningar, skriver Anders Ygeman på sin Facebook-sida efter mötet med intressenterna.

Pressen på regeringen att agera så att inte elförsörjning och tillståndsprocesser blir till bromsklossar för det stora omställningsarbetet som just nu sker inom svensk industri, har gett resultat.

– De satsningar som sker inom järn- och stålindustrin i Sverige är inte bara ambitiösa, de är dessutom konkreta och de kan bli verklighet. Ygemans besked om en fördubbling av elproduktionen och halvering av byggtiderna för nätet är oerhört viktigt, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

 

Elkraft.jpg