Uråldrig smidesteknik skapar vackra knivar

Skärtorsdagen har, i vissa kanske mer slipade kretsar, något putslustigt utnämnts till knivens dag. Och kniven bör med rätta hyllas – ett av människans första och kanske allra viktigaste verktyg. Vid Damasteel i Söderfors bruk tillverkas mönstrade knivblad som exporteras världen över. Företaget har vidareutvecklat en väldigt gammal smidesteknik som skapar det vackra mönstret i stålet.

Kniv från knivtillverkaren Monolith. Foto: Dieter Stöpfgeshoff.

Gammal smidesteknik gör produkten både smart och snygg

Damaskenerstål har ofta ett karakteristiskt, vattrat mönster och framställs genom att med avancerad smidesteknik, vällning, sammanfoga flera lager stålsorter med olika kolhalter. Stål med låg kolhalt som ter sig mjukt och segt varvas i lager med stål med hög kolhalt som karaktäriseras som hårt och sprött. Därefter hettas materialen upp och välls samman till ett homogent ämne. Beroende på vilket mönster som smeden vill uppnå bearbetas sedan ämnet på olika sätt. För att damaskenermönstret ska framträda på det färdigsmidda stålet så etsas det med syra.

Damaskeringstekniken sägs ha sitt ursprung redan före Kristi födelse. Tekniken har fått sitt namn från staden Damaskus i nuvarande Syrien, som var en betydelsefull handelsplats i forna tider. Syftet med tekniken var att skapa en klinga eller ett blad med egg som kunde få bra skärpa utan att för den skull vara spröd. Genom att på detta sätt blanda samman olika sorters stål kunde flera åtråvärda produktegenskaper uppnås. Kniv- och svärdssmeder använder än i dag damaskeringstekniken och den fortsätter att utvecklas.

Damasteel utvecklar tekniken

I den uppländska bruksorten Söderfors finns företaget Damasteel. Med den gamla smidestekniken i ny tappning har Damasteel äntrat världsmarknaden med sina vackert mönstrade knivblad av rostfritt stål. Mer än 90 procent av företagets tillverkning går på export.

Damasteels grundare, Per Billgren, arbetade med pulverstålstillverkning på Erasteel Kloster i Söderfors när han i början av 1990-talet insåg att det skulle gå att tillverka damaskenerstål av stålpulver. Verksamheten startade som en del inom Erasteel Kloster men knoppades av 1995 med Per Billgren som verkställande direktör.

Från 2010 äger och driver Per Jarbelius företaget. Damasteels patenterade metod går ut på att i formar blanda olika sorters stålpulver i flera skikt. Pulvret välls sedan samman under hög temperatur och tryck.

Damasteel1.jpg

Stålprover från Damasteel. Foto: Dieter Stöpfgeshoff.

Damasteel Chef Invitational Online

Damasteel Chef Invitational Online (DCI Online) är en årligt återkommande kniv-show där världskända knivtillverkare medverkar för att visa upp sina alster och där Damasteels exklusiva knivar finns till försäljning. Knivtillverkarna tävlar med varandra om att vinna pris för bästa bidrag i sex kategorier:

  • Best Chef knife
  • Best Cleaver
  • Best Paring knife
  • Best Bread knife
  • Best Japanese Chef knife
  • Best in Show