Upprop för höjda anslag till Sjöfartsverket

Jernkontorets vd Bo-Erik Pers har skrivit på ett upprop från 15 näringslivsorganisationer i syfte att påverka regeringen att höja anslagen till Sjöfartsverket så att myndigheten slipper höja avgifterna. Sjöfarten har drabbats ekonomiskt under coronapandemin och höjda avgifter riskerar att påverka den svenska exportindustrins konkurrenskraft negativt.

Inför mötet i Sjöfartsverkets styrelse i maj 2020 skickade 15 organisationer inom svensk industri, handel och maritim näring en skrivelse till Sjöfartsverket och regeringen med uppmaningen att inte gå vidare med höjningar av farleds- och lotsavgifter under 2021. 

Näringslivets Transportråd samordnade uppropet.

Då frågan återigen kommer upp på Sjöfartsverkets styrelsemöte den 18 februari 2021 vill de undertecknande understryka att skrivelsen fortfarande är högaktuell.

I skrivelsen står bland annat:

Vi har informerats om Sjöfartsverkets ekonomiska bekymmer till följd av Corona, samt om de avgiftshöjningar som Sjöfartsverkets ledning planerar inför 2021. Vi uppskattar att informeras och ges möjlighet till dialog tidigt i processen. Vi vill emellertid med detta brev å de kraftfullaste protestera mot ytterligare avgiftshöjningar. Det vore starkt negativt för svenskt näringslivs konkurrenskraft och möjligheterna att nå de ambitiösa politiska målen.

Att Sjöfartsverkets ekonomiska situation är, och länge har varit, bekymmersam är välkänt. Att Sjöfartsverkets ekonomi förvärras i takt med att Covid-19 slår mycket hårt mot industri, handel, och besöksnäring med effekter på resande- och fraktvolymer är uppenbart. Sjöfartsverket, som transportpolitiskt verktyg inom sjöfartens och konkurrenskraftens område, måste tillföras mer statliga medel för att kunna bidra till stärkt svensk konkurrenskraft och möjliggöra för en konkurrenskraftig sjöfart som bidrar till överflyttning och sänkta miljö- och klimatutsläpp.

– Det finns många fördelar med att producera i Sverige men en betydande nackdel är det stora geografiska avståndet till exportmarknaderna. Kostnaderna för transporter är därför väldigt viktiga för den svenska exportindustris konkurrenskraft och sjötransporterna är inget undantag i det avseendet. Att höja avgifterna för sjöfarten kommer att slå direkt mot den svenska exportindustrins konkurrenskraft, och vore därför inget klokt beslut, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

 

Ta del av den debattartikel som Jernkontoret skrivit i frågan:
Höj inte farleds- och lotsavgifterna (sjofartstidningen.se)


Läs mer om skrivelsen på transportrad.se