Tvärvetenskapligt grepp om hållbarhet ur ett historiskt perspektiv

Ny bergshistorisk forskningskommitté rivstartade med kreativ workshop under ledning av bland andra Dag Avango och Catarina Karlsson. Syftet var att diskutera framtida tvärvetenskaplig forskning och samverkan kring hållbarhet och miljöpåverkan ur ett historiskt perspektiv.

Bergshistorisk workshop på Jernkontoret. Foto: Roine Viklund, universitetslektor i historia vid Luleå tekniska universitet och deltagare i workshopen.

Hållbarhet och miljöpåverkan i ett historiskt perspektiv – metallframställning bergsbruk och stålindustri heter den nystartade forskningskommittén inom Jernkontorets bergshistoriska utskott. I kommittén ingår medlemmar från Jernkontoret, Luleå tekniska universitetet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Statens historiska museer.

– I ett historiskt perspektiv har hållbarhet och miljöpåverkan diskuterats med andra begrepp än de vi använder idag, och de har implementerats med andra metoder. Det känns angeläget att undersöka hur vi kan hantera dagens begrepp och hantering ur ett historiskt perspektiv, säger Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet och ordföranden för forskningskommittén.

dag-avango.jpg

Dag Avango, ordföranden för den nya forskningskommittén och en av flera moderatorer under workshopen.

Workshopen som hölls på Jernkontoret den 11–12 november samlade ett femtontal forskare inom olika discipliner och från olika institutioner.

– Avsikten med samarbetet är att få till en kunskapsuppbyggnad inom olika vetenskaper, till exempel arkeologi, historia, teknikhistoria, ekologi, vegetationshistoria och metallurgi. Idag finns ny teknik, nya metoder och möjligheter till tvärvetenskaplig samverkan, säger Catarina Karlsson, arkeolog och historiker samt koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret.


Sara-Cousins.jpg

Nöjd workshopdeltagare, Sara Cousins.

– Vi har haft en mycket intressant och givande workshop. Detta är mitt första samarbete med Jernkontoret och jag ser fram emot fortsättningen, säger Sara Cousins, professor i naturgeografi på Stockholms universitet.