Svensk klimatnytta på export

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke skriver på Di debatt att klimatnyttan som svenska företag exporterar till hela världen borde vara en hörnsten i svensk klimatpolitik, en politik som på allvar måste vara global. Jernkontoret delar budskapet och framhåller den nytta som våra svenska järn- och stålprodukter bidrar med när de används.

Den 25 februari skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv om att Sverige ska vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet. Något som inte kommer att ske utan teknisk utveckling och företag som ständigt levererar nya och bättre produkter och tjänster liksom tekniska genombrott och innovationer som ger en kraftfull effekt när de implementeras över hela världen.

Jernkontoret delar budskapet och kompletterar med att det inte bara är processerna som gör vår svenska järn- och stålindustri till en exportframgång och som bidrar till en hållbar utveckling. Den främsta effekten återfinns i den globala klimatnytta som uppstår när svenska produkter används.

Stål finns i många produkter och de produkter som inte innehåller stål har ofta producerats med hjälp av stål. Till exempel kläder, livsmedel, läkemedel, plast och trä – ja, nästan all tillverkning kräver maskiner, verktyg eller utrustning som innehåller stål.

Besparingarna för klimatet, människa och ekonomi vid användning av avancerade stål kan vida överstiga den belastning som uppstår i produktionen av själva stålet. Konstruktioner kan göras lättare och starkare och stål kan förlänga livslängden på både material och produkter i utsatta miljöer. Stålets egenskaper kan bidra till ökad energi- och resurseffektivitet. Svenska stålprodukter återfinns i allt från livsviktiga medicinska applikationer till elmotorer och solpaneler.

Klimatutmaningen är global, vi löser den med både minskade utsläpp och produkter som gör nytta för en hållbar utveckling. Inom ramen för Jernkontorets informationskampanj #stålnytta finns fler konkreta exempel på hur svenska produkter gör nytta när de används.

Här är två av exemplen: