Stort intresse för vikingatida järn

Intresset för Jernkontorets digitala föreläsningsserie om järnets roll under vikingatid och yngre medeltid är stort. Den 10 februari är det dags för Thomas Lindkvist att i livesändning föreläsa om "Järnet och Sveriges medeltida modernisering". Föranmälningarna är redan många, men än finns tid att boka plats. Föreläsningarna kan även ses i efterhand på Jernkontorets webbplats.

13 januari föreläste Gert Magnusson om "Vikingatidens järnhantering – en bakgrund till nordens medeltida modernisering". Föreläsningen kan ses i efterhand: jernkontoret.se/vikingatid-medeltid.

Under våren 2021 arrangerar Jernkontorets bergshistoriska utskott en digital föreläsningsserie kopplad till den nyligen utkomna boken "Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy".

I fem föreläsningar presenterar de fem författarna sina respektive kapitel. Föreläsningarna livesänds och att anmäla deltagande är kostnadsfritt.

– Vi är otroligt glada över det massiva intresset för föreläsningarna! Engagerade människor har hjälpt oss att sprida kännedom om föreläsningarna via sociala medier och det är vi på Jernkontoret mycket tacksamma för, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Vid Gert Magnussons föreläsning den 10 januari deltog nära 100 personer. Föreläsningen har i skrivande stund mer än 150 visningar i efterhand. Hittills har Catarina Karlsson fått in cirka 200 föranmälningar till kommande föreläsningar och många har anmält sig till samtliga livesändningar.

– Vi är också mycket glada för att vi även hade deltagare från Danmark, Norge och Finland med under Gert Magnussons föreläsning. Det här sättet att kommunicera kan förhoppningsvis leda till nya bekantskaper och att våra nätverk breddas, säger Catarina Karlsson.

Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand, se jernkontoret.se/vikingatid-medeltid.

Föreläsningarna

 • Onsdag 13 januari 2021, klockan 13.00–14.00
  Vikingatidens järnhantering – en bakgrund till nordens medeltida modernisering.
  Gert Magnusson
 • Onsdag 10 februari 2021, klockan 13.00–14.00
  Järnet och Sveriges medeltida modernisering.
  Thomas Lindkvist
 • Onsdag 10 mars 2021, klockan 13.00–14.00
  Vikingatidens samhälle, riken och järnet – en tillbakablick.
  Torun Zachrisson
 • Onsdag 14 april 2021, klockan 13.00–14.00
  Hantverk med järn och andra metaller under vikingatiden, arkeologiska kontexter och lämningar.
  Daniel Sahlén
 • Onsdag 12 maj 2021, klockan 13.00–14.00
  Platser, varor, utbyten. Drivkrafter och organisation bakom vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet.
  Charlotte Hedenstierna-Jonson

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till en eller flera föreläsningar. Deltagande är kostnadsfritt. Föreläsningarna hålls på svenska och sänds via den digitala plattformen Zoom.
Anmälningsformulär (öppnas i nytt fönster)

Mer information

För frågor om föreläsningarna är du välkommen att kontakta Catarina Karlsson, catarina.karlsson@jernkontoret.se

Här kan du beställa boken: "Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy".

Mer information om boken finns i tidigare pressmeddelande från Jernkontoret (2020-11-05): Ny bok om vikingatida järn 

Iron-and-the-transformation-of-society.jpg