Utlysning: Stipendier inom området gjutning och stelning

Jernkontoret förvaltar och administrerar Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond. Anslagen går till forskning och utveckling samt utbildning och förkovring, främst inom ämnesområdet Metallers gjutning och stelning. Ansökningar ska vara insända till Jernkontoret senast den 30 september 2021.

Gjutning av råstål i kokiller (gjutformar) vid Ovako Sweden AB. Foto: Pia & Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Stiftelsen Sven och Astrid Toressons Fond instiftades 1986 när Sven Toresson donerade 200 000 kronor i sitt och sin frus namn. Syftet är att dela ut stipendier som bidar till forskning och utveckling inom området metallers gjutning och stelning. Från och med 2020 förvaltas fonden av Jernkontoret som även administrerar stipendierna.

– Fondens marknadsvärde har vuxit rejält till drygt åtta miljoner kronor och avkastningen från kapitalet delas ut som stipendier, berättar Robert Vikman, forskningschef på Jernkontoret och ordförande i fonden.

Förra året fick Pooria Nazem Jalali, verksam vid forskningsinstitutet Swerim i Luleå, ett anslag om 45 880 kronor för att genomföra en studieresa till Sydkorea för att studera stränggjutning.

– Förutom till studieresor kan stipendierna till exempel användas till deltagande i seminarier och konferenser, universitetskurser eller till att skriva en forskningsartikel. Det går även att ansöka om medel till att uppgradera utrustning som har med forskningen att göra, säger Robert Vikman.

Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond

Anslag ur stiftelsen delas ut som stipendier till följande ändamål:

  1. Forsknings- och utvecklingsarbeten främst inom ämnesområdet Metallernas gjutning och stelning men även inom det vidare fältet framställning och egenskaper av metalliska material.
  2. Utbildning inom ovanstående ämnesområden.
  3. Studieresor främst till utlandet inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Dags att ansöka!

Stipendierna delas ut en gång per år. Ansökan ska vara insända till Jernkontoret senast den 30 september 2021. Beslut om utdelning av stipendier fattas vid stiftelsens styrelsemöte.

Mer information och ansökningsformulär

Om Sven och Astrid Toresson

Sven Toresson (1899–1987), studerade bland annat vid Kungliga Tekniska högskolan och Victoria Institute i London. Han kom efter studierna först att arbeta som gjuterichef och laboratorieföreståndare för Bolinders mekaniska verkstad. 

Större delen av sitt yrkesliv tillbringade Sven Toresson på Götaverken. Från 1930 fram till sin pensionering arbetade han som gjuterichef där. Han var även ledamot i Askims kommunfullmäktige, ordförande i Göteborgsavdelningen av Sveriges gjutmästarförbund samt styrelseledamot i Vanföreanstalten, Gjuteritekniska föreningen och Svensk-Amerikanska sällskapet.

Astrid Ekhoff (1905–1999) och Sven Toresson gifte sig 1928.Fler stipendier finns att söka
Jernkontoret administrerar och förvaltar ett femtontal stiftelser, vilka lämnar ekonomiskt stöd till verksamhet som uppfyller de särskilda bestämmelser som gäller för varje stiftelse, se Stipendier och bidrag.

I Jernkontorets årliga Berättelse till Brukssocieteten redovisas vilka personer som erhållit stipendier och i vilka syften.