SKGS replikerar i frågan om framtidens elbehov

Basindustrins samarbete för elfrågor SKGS och Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, replikerar Naturskyddsföreningens inspel om svensk el på export på Dagens Nyheters debattsida. Det som saknas i debatten är insikten om att elbehovet i framtiden kommer att öka – mycket – och debatten behöver fokusera på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och fossilfrihet.

Den 14 februari skrev Naturskyddsföreningen och föreningen 100 procent förnybart om den svenska elexporten, utan att varken beakta svårigheter och kostnader med en större andel oplanerbar elproduktion eller den väntade ökningen i elanvändning i takt med en hållbar omställning och tillväxt i industrin.

Basindustrins samarbete för elfrågor – SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet) – replikerade för att synliggöra att basindustrin hellre ser att debatten handlar om hur framtidens elsystem kan utformas med fokus på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och fossilfrihet.

I repliken skriver SKGS bland annat:

Elanvändningen beräknas öka med minst 60 procent till år 2045, givet att vi ska klara klimatomställningen och ha en växande industri. Därför är det är bra att Sverige på årsbasis har ett elöverskott, som bidrar till att tränga undan kolkraft i Europa. Samtidigt skapar export av produkter tillverkade med fossilfri el global klimatnytta och stora ekonomiska värden som genererar jobb och välfärd i Sverige. Förutsättningen för detta är ett leveranssäkert elsystem med låga kostnader.

Ta del av hela repliken på Dagens Nyheters debattsida:
"Hela kostnaden för elförsörjningen måste beaktas" 

 

skgs.jpg