Sandvik Materials Technology i samarbete med stiftelsen Allbright för ökad mångfald

Affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) är stolta över ett nytt samarbete med Stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och mångfald i ledande positioner och belyser frågan om representation. Allbright ska stötta SMT med kartläggning kring inkludering, mångfald och jämlikhet, som en del i företagets strategiska satsning inom området.

Göran Björkman, affärsområdeschef på Sandvik Materials Technology.  Foto: Sandvik samt Allbrights logga.

Sandvik Materials Technology har som ett viktigt mål att bygga en kultur av mångfald och inkludering och under året har företaget initierat ett projekt för att strukturera arbetet med inkludering, mångfald och jämställdhet. Ett arbete som kommer att ligga till grund för åtgärder och initiativ framåt.

Sandvik Materials Technology har bland annat inlett ett samarbete med Allbright Foundation, en stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald i ledande positioner. Företaget har också initierat lokala utbildningar i Sandviken för att främja jämställdhet i hela verksamheten.

– Vi arbetar med Allbright och mäter mångfald, jämlikhet och inkludering, eftersom vi vill identifiera förbättringsområden och aktiviteter som tar oss framåt och gör det möjligt för oss att attrahera kandidater från en mångsidig rekryteringsbas – idag och i framtiden. Detta är en avgörande faktor för vår framtida framgång, berättar Göran Björkman, affärsområdeschef på Sandvik Materials Technology.

För Sandvik Materials Technology är mångfald ett viktigt verktyg för att skapa goda affärsresultat och rekrytera eftertraktade medarbetare.

Läs mer: Driving our success through Diversity, Equality and Inclusion (DEI) (www.materials.sandvik)

Kompetensförsörjning viktigt för hela järn- och stålindustrin

För att omställningen av järn- och stålindustrin ska vara möjlig måste människor med rätt kompetens vara delaktiga i verksamheterna. Frågan om stärkt kompetensförsörjning är därför en av fyra prioriterade områden under valrörelsen 2022. Läs mer om vad järn- och stålindustrin tycker i frågor som rör kompetensförsörjning.

Under 2019 presenterade järn- och stålindustrin tillsammans med Svemin och Industriarbetsgivarna en Kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige. Mycket har hunnit hända sedan dess och ett intensivt arbetet har startat i syfte att uppdatera kompetensfärdplanen med relevanta mål och initiativ som möter ett ännu större behov av kompetensförsörjning än det som fanns 2019.

Allbright-SMT.jpg
Bilden ovan är saxad från Allbrights Facebook.