Restprodukt från stålindustrin renar vatten

Slagg, en restprodukt från stålindustrin, ersätter makadam i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Den första storskaliga användningen av slagg i dagvattenrening har nyligen invigts hos Carbomax i Västerås. Slaggen kommer ifrån metallpulvertillverkaren Höganäs AB. Idén om att använda slagg som vattenrenare utvecklades i ett forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Björn Haase, chef för restprodukter i Sverige, Höganäs och Catharina Lindgren, vd, Carbomax. Foto: Adam af Ekenstam.

– Vi förvandlar egentligen en restprodukt till ett material med miljönytta och nu får vi äntligen börja skala upp tillämpningen av den i industriell vattenrening, säger Björn Haase ansvarig för restprodukter hos Höganäs AB.

Idag används huvudsakligen makadam vid dagvattenrening. Ett material som innebär att bergmassa sprängs loss och transporteras för att sedan krossas. Höganäs produkt Petrit E är ett nytt, cirkulärt alternativ som tillverkas av slagg från järn- och stålindustrins produktion.

Nyligen invigdes Sveriges första anläggning med storskalig användning av produkten för dagvattenrening. Carbomax lageranläggning för kolprodukter och legeringar i Västerås nyttjar Petrit E i fördröjningsmagasin i diken för effektiv avrinning och rening av dagvatten. Detta gör att bland annat partiklar från koldamm absorberas med hjälp av det nya cirkulära materialet.

– Vi hoppas samarbetet kan inspirera till mer cirkulär innovation i järn- och stålindustrin. Det visar att det går att hjälpa en kund att etablera en restprodukt som produktifierats och att göra vår bransch mer hållbar, samtidigt som belastningen på miljö och naturresurser minskas, säger Catharina Lindgren, vd för Carbomax.

Idén om att rena vatten med slagg föddes för över tio år sedan och har bland annat utvecklats via fältförsök inom Metalliska materials forskningsprojekt Minrent, som genomfördes 2016–2018.
Läs mer: Bevisat: Slagg kan rena vatten på många olika sätt 

2018 genererade järn- och ståltillverkningen i Sverige knappt två miljoner ton restprodukter. Hela 80 procent av restprodukterna används som råvaror i ståltillverkningen eller säljs för andra användningsområden. Resterande del blir avfall som deponeras.
Läs mer: Järn- och stålindustrins restprodukter