Podd-tips: Svensk industri tar täten för hållbar omställning

Missa inte det senaste avsnittet av Vinnovas podd "Innovation" med titeln "Svensk industri tar täten för hållbar omställning". Lyssna på bland andra Eva Petursson, SSAB och regeringens samordnare för etableringar i norr, Peter Larsson.

Eva Petursson, Peter Larsson och Ida Langborg. Bildkollage: Vinnova.

I senaste avsnittet av Vinnovas podd Innovation samtalar Eva Petursson, chef för forskning och innovation på SSAB med Peter Larsson, regeringens samordnare vid större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten och Ida Langborg, programchef inom Hållbar industriell utveckling på Vinnova.

Avsnittet handlar om hur svensk industri, som är världsledande inom hållbarhet, kan bidra till att lösa den globala klimatutmaningen. Ett exempel som står i centrum för svensk omställning är de banbrytande satsningar som nu görs på fossilfri stålproduktion. Men vad krävs för att lyckas med omställningen? Vilken kompetens behövs? Vilka är svensk industris främsta styrkor när omställningen ska bli verklighet?

– Vi har en stark tradition av att samarbeta och jobba tillsammans i hela värdekedjan och med stort kundfokus. Vi kommer med våra idéer ända fram till produkt. Och det är inte självklart. Det är inte självklart att universitet, institut och företag kan jobba tillsammans. Och att flera olika företag kan jobba tillsammans för att förverkliga nya tekniker, säger Eva Petursson.

– Jag måste ändå säga att starkt engagemang. Det i kombination med att vi faktiskt har kommit en bit på vägen när det gäller hållbarhetsfrågorna om man kikar och jämför sig globalt, säger Ida Langborg.

Vad innebär det om omställningen inom stålindustrin lyckas?

– Jag tror att detta är en sporre även för de andra klimatfärdplanerna. Alltså att man har kommit igång så starkt. Här finns grundstrukturer för att även andra ska sätta igång lika konkret som man nu gör inom stålet, batterier och liknande, säger Peter Larsson.

Lyssna på hela samtalet som förs under ledning av Liselott Bergman, på Vinnova. Du hittar avsnittet (nr 18) bland andra poddar och på Vinnovas webbplats

Innovation – en podd från Vinnova