Peter Kihlgren ny ordförande för SKGS

Peter Kihlgren har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS, skogen, kemin, gruvorna och stålet. Han ser fram emot att anta de stora utmaningar som elektrifieringen och klimatomställningen innebär för elsystemet i sin nya roll.

Peter Kihlgren är ny ordförande för SKGS. Foto: SKGS.

Peter Kihlgren är ny ordförande för SKGS, som är en förkortning för skogen, kemin, gruvorna och stålet och ett energisamarbete för basindustrin. Peter är också vd för ett av Sveriges största kemiföretag, Kemira Kemi AB i Helsingborg.

– Jag ser fram emot att arbeta för att SKGS ska vara en stark och tydlig röst för den svenska basindustrin i energifrågor. En trygg tillgång på konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el är en absolut grundförutsättning för att vi ska klara klimatomställningen och jobben, säger Peter Kihlgren.

SKGS kommer intensifiera arbetet för att säkra framtidens elförsörjning. De kommande årens politiska beslut på energiområdet blir avgörande för svensk industris långsiktiga konkurrenskraft. Prognoserna pekar på minst en fördubblad elanvändning till år 2045. Kortare ledtider för ny elproduktion och elnätsutbyggnaden är centrala frågor för svensk basindustri, liksom att värna den planerbara elproduktionen i södra Sverige.

– Jag är glad att få samarbeta med Peter Kihlgren. Han tillför värdefulla internationella perspektiv på svensk elförsörjning och konkurrenskraft från insidan av en utlandsägd koncern. Men också dyrköpta erfarenheter från södra Sverige och SE4 som drabbats hårdast av höga elpriser och kapacitetsbristen i elnätet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

skgs.png

Visste du att basindustrin har ett exportvärde på 275 miljarder kronor?
Det motsvarar 29 % av Sveriges varuexport. Källa: skgs.org.

Om SKGS

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret. Tillsammans sysselsätter basindustrin 400 000 personer direkt och indirekt.

Följ SKGS på Twitter och besök energisamarbetets webbplats, skgs.org