Ovako sätter nya klimatmål

Ovako ska fortsätta att minska sitt koldioxidavtryck för varmvalsade stålstänger genom processförbättringar och effektivitetsåtgärder. De nya klimatmålen följer Parisavtalet och presenteras i hållbarhetsrapporten. 

Ovakos senaste hållbarhetsrapport redovisar inte enbart företagets arbete under ett utmanade 2020, den innehåller dessutom nya klimatmål och en plan för att uppnå målen.

– Regeringar runt om i världen sätter upp ambitiösa utsläppsmål och fokuserar på en hållbar återhämtning från covid-19-pandemin. Med vår starka hållbarhetsposition och färdplanen i vår senaste hållbarhetsrapport är vi redo att accelerera mot våra nya ambitiösa klimatmål, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Ovakos hållbarhetsarbete tar sikte på nya klimatmål i linje med Parisavtalet och ska bidra till att begränsa den globala temperaturförändringen till under 1,5 °C. För att nå målen ska Ovako fortsätta att minska sitt koldioxidavtryck för varmvalsade stålstänger genom processförbättringar och effektivitetsåtgärder. Dessutom ska Ovako genomföra fallstudier som visar hur högpresterande stål kan minska koldioxidutsläpp för kunder genom att förbättra deras produkters prestanda.

I hållbarhetsrapporten lyfts bland annat Ovakos framgångsrika fullskaletest i Hofors under våren 2020, där stål värmdes med vätgas inför valsning. Om den tekniken implementeras av stålproducenter runt om i världen finns det potential att spara 300 miljoner ton koldioxid årligen, förutsatt att det finns tillgång till fossilfri el.

Läs gärna nyheten Ovako först i världen med att värma stål med vätgas.

Ta gärna del av Ovakos hållbarhetsrapport i sin helhet.