Nytt museum: Vrak – Museum of Wrecks

Den 22 september inviger kung Carl XVI Gustav ett nytt marinarkeologiskt museum i Stockholm, Vrak – Museum of Wrecks. Samlingarna omfattar bland mycket annat Osmundskeppet, ett 1500-talsvrak som kan bringa klarhet i de delar av järnexportens historia som hittills är okända.

Det nya museet på Djurgården i Stockholm, foto: Mikael Dunker/Vrak/SMTM, och dykning vid Osmudskeppets vrak, foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM.

Eftersom Östersjön är så gott som fri från skeppsmask finns där i jämförelse med resten av världen ovanligt många välbevarade vrak. Vissa vrak kan dateras så långt tillbaka i tiden som till stenåldern. Det finns alltså mycket att berätta om för det nya marinarkeologiska museet i Stockholm, Vrak – Museum of Wrecks.

Onsdag den 22 september inviger kung Carl XVI Gustav museet. Alla är välkomna att delta i den digitala invigningsceremonin på Vraks webbplats. Sändningen startar klockan 16.00.

Torsdag den 23 september öppnar Vrak sina utställningar. Museet ligger vid det nyinvigda promenadstråket Djurgårdsstrand i Stockholm. Där – och på webbplatsen www.vrak.se – kan besökarna kan göra en djupdykning i Östersjöns historia som berättas genom vrak och lämningar från olika tider. Med hjälp av digital teknik förmedlar museet berättelserna om vraken, som får ligga kvar på botten där de bevaras bäst.

Vrak ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, och är även ett kunskaps- och informationsnav för marinarkeologi med samarbeten i länderna kring Östersjön.

Även en forskningskommitté inom Jernkontorets bergshistoriska utskott samarbetar med Vrak och SMTM. I och med vrakfyndet av Osmundskeppet som dateras till 1500-talet, har forskarna fått en unik möjlighet att undersöka järn, handel och sjöfart ur flera perspektiv.

– Vi kommer att få en rolig och hektisk höst. Under två veckor kommer dykningar att ske vid Osmundskeppets vrak och efter det planerar forskningskommittén att ge en föreläsningsserie om fynden och forskningen som är kopplad till de nya undersökningarna vid Osmundskeppet, berättar Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Läs mer om forskningskommitténs arbete:
Östersjön som järnmarknad – Osmundskeppet, ett handelsskepp från 1500-talet.

osmundvraket-3d.jpg

Osmundskeppets vrak i 3D-modell. Bild från Vrak/SMTM.