Industrisamtal om investeringsklimatet med Hallberg och Baylan

Enighet under vårens viktiga Industrisamtal med näringsminister Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminister Anna Hallberg – Sverige har ett bra investeringsklimat. Och budskapet om att marknaden driver den hållbara utvecklingen, det har nått även beslutsfattarna.


Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, SSAB:s vd Martin Lindkvist, Bo-Erik Pers vd för Jernkontoret och näringsminister Ibrahim Baylan. Ministerfotografier av Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Jernkontorets vd Bo-Erik Pers representerade Industrirådet under vårens viktiga Industrisamtal med regeringen. I sin inledning underströk han vilket stort driv som finns inom industrin, att den hållbara omställningen sker här och nu och att den gör det tack vare marknadskrafterna.

– Vi inom industrin lutar oss framåt. Vi vill komma längre än vi tänkte från början och vi vill att det ska gå fortare, sa Bo-Erik Pers i sin inledning.

För detta behöver också politiken leverera. Det krävs dubbelt så mycket och dubbelt så snabbt en leveranssäker, fossilfri el, och den måste vara tillgänglig över hela landet till en rimlig kostnad. Tillståndsprocesserna måste bli mer rättssäkra och snabbare för att inte bli hinder för omställningen och forskningsinsatserna måste öka. Frågan om kompetensförsörjning till industrin är viktigare än på länge och den är nära kopplad till tillväxt och konkurrenskraft.

På plats, digitalt, fanns näringsminister Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminister Anna Hallberg som båda omfamnade temat om ett starkt svenskt investeringsklimat. Baylan beskrev bland annat att han och regeringen ska ta fram en smart industristrategi och pekade ut kompetensförsörjningen som en ödesfråga.

– Vi har satt tuffa mål och vi ser fantastiska möjligheter. Vi behöver fortsätta jobba nära regeringen, men också nära och under goda förutsättningar med expertmyndigheter och länsstyrelser. Genuin samverkan måste bli en del av Sveriges smarta industristrategi, sa Bo-Erik Pers.

Industrin visade upp en enighet under Industrisamtalet. Bland talarna fanns bland andra Martin Lindqvist, vd på SSAB. Han pekade ut både kompetensförsörjning och vikten av ett Level playing field i Europa, som avgörande förutsättningar för ett bättre investeringsklimat i Sverige.

I stort var industrin och politiken överens om att Sverige har ett bra investeringsklimat, men att alla kan bidra och arbeta för att det ska bli ännu bättre.

Om industrisamtalen

Regeringens industrisamtal påbörjades 2015. För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.