Nu har världens första fossilfria stål valsats i Oxelösund

Idag möttes näringsminister Ibrahim Baylan, Martin Lindqvist, vd SSAB, Jan Moström, vd LKAB och Anna Borg, vd Vattenfall, på Oxelösunds järnverk för att följa när världens första fossilfria stål färdigställdes för kund.

Näringsminister Ibrahim Baylan tar emot en ljuslykta producerad med det första fossilfria stålet, designad av Lena Bergström, designer från Umeå.

På förmiddagen idag onsdag möttes näringsminister Ibrahim Baylan, Martin Lindqvist, vd på SSAB, Jan Moström, vd på LKAB och Anna Borg, vd på Vattenfall, m.fl., på SSAB:s järnverk i Oxelösund för att följa när världens första fossilfria stål färdigställdes för kund.

– Satsningen vi gör betyder mycket för både Sverige och Finland och vi kommer att sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med över 10 procent och Finlands med cirka sju procent. Vi skapar också gröna arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt som vi stärker industrins konkurrenskraft, sa Martin Lindqvist, vd på SSAB, i sin inledning.

Det går snabbt inom företagen och det finns en tydlig vilja att det ska kunna gå ännu snabbare, men för det krävs att politiken såväl som processerna hänger med. Utmaningarna med långa tidshorisonter för de tillståndsprocesser som krävs för exempelvis utbyggnad av elnät och anläggningar lyftes på flera håll.

– Jag tror att det kommer att gå snabbare. Det har hittills gått snabbare, nästan i varje steg. Vi har en del problem och de jobbar vi med. Ta eltillförseln, där ligger ett förslag på riksdagens bord om att skynda på de processerna. Vi jobbar med myndigheterna för att se till att de lämnar tydliga besked, att dra ner på byråkratin, inte dra ner på kraven, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

SSAB är nu först i världen med fossilfritt stål, framställt med järn som producerats med HYBRIT-tekniken, det vill säga reducerats med 100 procent vätgas istället för med kol och koks. Den provleverans som valsas i Oxelösund nu är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja. Redan 2026 är målet att SSAB ska leverera fossilfritt stål till marknaden och demonstrera tekniken i industriell skala.

– Vi hoppas att vi med det här kan inspirera andra att följa efter. Och att fler vågar ställa om snabbare och att beslutsfattare vågar fatta de beslut som faktiskt nu krävs, sa Martin Lindqvist.

– Hade det varit enkelt, då hade det här redan varit gjort. Men vi har inget val, vi måste hitta sätt att lösa utmaningarna. Vi måste få snabbare tillståndsprocesser, vi måste få det för miljötillstånd och för utbyggnad av elnät. Vi måste få ett samarbete med och mellan myndigheter som förbättras och vi måste få klimatfrämjande åtgärder som prioriteras, fortsatte Martin Lindqvist.

– Med HYBRIT bevittnar vi något som på allvar kan bidra till att drastiskt sänka världens koldioxidutsläpp. Dessutom går utvecklingen oerhört snabbt, något vi vet är en förutsättning för att vi ska klara klimatet, vilket inte minst den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC vittnar om. Nu krävs det att alla drar åt samma håll – industrin, politiken och myndigheterna, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Chefen för EU-kommissionens representation i Sverige, Christian Danielsson, betonade vikten av att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få till framkantsinitiativ av detta slag, med fokus på behovet av stabila regelverk kring utsläppsrätter och främjandet av gröna investeringar, såsom HYBRIT, med hjälp av EU:s taxonomi. Han lyfte också gränsjusteringsmekanismernas, även kallade klimattullar, roll.

– Det får ju inte vara så att HYBRIT blir utkonkurrerade på grund av att smutsigt stål importeras och inte tar kostnaden för utsläppen. Eller att konkurrenter i Europa lägger sin produktion utanför Europa för att uppnå samma sak, kommenterade Christian Danielsson.

Stora investeringar för omställning pågår i Oxelösund

På SSAB:s anläggning i Oxelösund, där det första fossilfria stålet nu valsats, pågår redan arbetet med omställningen.

Första fossilfria stålet 2.png

Johnny Sjöström, divisionschef Special Steels SSAB, berättar stolt att många oväntade och nya kunder hör av sig med stort intresse att jobba med det fossilfria tankesättet och värdekedjan.

– Vi ersätter masugnen med en ljusbågsugn, och den investeringen är i full gång. Det är extremt viktigt att vi får igenom tillstånden och min största oro är tillstånden för elledningen, sa Johnny Sjöström, divisionschef Special Steels SSAB.

Elledningen till järnverket i Oxelösund är en förutsättning för att den nya ljusbågsugnen så småningom ska kunna tas i drift. Tidsplanen för att få tillstånden på plats för en byggnation av en sådan elledning är dock en utmaning.

– Tillämpningen av lagar och regler kan alltid effektiviseras och det finns onödiga regelverk som vi kan hantera. Och här måste vi jobba nära företagen och se till att vi så att säga håller gränsen men också att vi balanserar mellan olika intressen. Det är klart att det finns konflikter när man ska bygga stort, kommenterade Beatrice Ask, landshövding i Södermanland.

Första fossilfria stålet  3.png

Panel med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Catharina Fredriksson (S), kommunalråd Oxelösund, Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Första fossilfria stålet 4.png

Catharina Fredriksson (S), kommunalråd i Oxelösund, beskrev ett gott samarbete med SSAB, både i arbetet för att säkra elförsörjningen och det viktiga arbetet med kompetensförsörjning till företagen och kommunen.

Första fossilfria stålet 5.png

Beatrice Ask, landshövding i Sörmland, betonade att det naturligtvis finns konflikter i utvecklingen något som kräver både resurser för att hantera tillståndsprocesser och ett gott samtalsklimat.

Se samtalen från Oxelsöund i efterhand på SSAB:s youtube-kanal