Martin Pei är ny ordförande för Swerim

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, är ny styrelseordförande för metallforskningsinstitutet Swerim. Järn- och stålindustrin, men även övrig industri, har stor nytta av den forskning som sker genom Swerim och för kompetensförsörjning blir institutet en allt viktigare möjliggörare.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, förklarar hur vätgasreducerad järnsvamp framställs. Foto: SSAB.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, ersätter Olle Wijk, tidigare forskningsdirektör för Sandvikkoncernen, som styrelseordförande för metallforskningsinstitutet Swerim. Utmaningar som Martin Pei ser från sin nya position hänger ihop med de möjligheter som industriomställningen också innebär.

‒ Efterfrågan på ingenjörer och forskare kommer att öka ytterligare. Det blir en tävling om att rekrytera kompetensen och det måste förstås även Swerim förhålla sig till. Jag förutspår att vi i än högre grad än idag kommer att behöva se oss om i hela världen för att rekrytera ny kompetens, säger Martin Pei.

Ta del av hela pressmeddelandet på Swerims webbplats.

Järn- och stålindustrin, men även övrig industri har mycket nytta av det arbete som sker genom Swerim och inom kompetensförsörjning blir institutet en allt viktigare möjliggörare.

– Swerim har utvecklats i den riktning som vi inom järn- och stålindustrin önskar, men också utifrån vad övrig industri har behov av. Det är idag ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning kring metaller och dess användning, hela vägen från råmaterial till färdig produkt. Institutet arbetar för att stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, som är delägare i Swerim.

– Men när Swerim knyter viktig kompetens till institutet bidrar det dessutom till att också säkra kompetens till järn- och stålindustrin som helhet, fortsätter Bo-Erik Pers. Institutet kan vara en kompetensplattform, med ett flöde av kunniga människor från institutet till industrin och från industrin till institutet.

– Tack vare Swerim knyter vi nära samarbeten mellan forskning och företag, något som varit en framgångsfaktor för svensk järn- och stålindustri genom åren. Jag är glad att Martin Pei fattar klubban, eftersom jag vet att han kommer att fortsätta driva på för kompetensförsörjning till vår industri ur ett konkurrenskraftsperspektiv, avslutar Bo-Erik Pers.

Om Swerim

Swerim ägs till 80 procent av den svenska industrin och till 20 procent av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden. Institutet har idag 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Majoriteten av medarbetarna är forskarutbildade eller har lång industriell bakgrund. Dessutom har Swerim ett omfattande internationellt nätverk och kunder från hela världen.

Läs också: HYBRIT-labs drar igång på Swerim.