LTU samlar teknik och vätgaskompetens med basindustrin

Vätgas är inte bara nyckeln till en fossilfri omställning av industrin, den har också potential att balansera elnätet. Nu har Luleå tekniska universitet (LTU) påbörjat ett nytt samarbete med bl.a. SSAB, LKAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel och Skellefteå Kraft för att säkerställa att den absolut främsta tekniken och kompetensen inom vätgas utvecklas i norra Sverige. Branschövergripande samarbeten och forskningssatsningar som CH2ESS är precis vad som krävs för att Sverige, som redan ligger långt fram, inte ska tappa fart.

Projektet CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden) pryder LTU Green Fuels, en avancerad pilotanläggning för industriella storskaliga experiment. Foto: Luleå tekniska universitet.

Under rubriken "Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället" lanserade LTU nyligen ytterligare en satsning i nära samverkan med basindustrin, denna gång en vätgassatsning med 60 miljoner kronor i potten – till att börja med. Vätgas är centralt i den pågående omställningen till ett fossilfritt energisystem och samarbetspartners är bland andra SSAB, LKAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel och Skellefteå Kraft.

Läs också: 25 000 personer till industriföretagen i norra Sverige 

– På SSAB har vi en lång tradition av att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Nu ska vi genomföra ett tekniksprång som ingen annan gjort och helt slopa fossila utsläpp vid ståltillverkningen. Det kommer att kräva system med nya fossilfria energislag som till exempel vätgas. Forskning i framkant och nära samarbeten blir avgörande för att nå målet, därför är detta initiativ mycket välkommet, säger Monica Quinteiro, platschef på SSAB i Luleå.

Om LKAB kan göra koldioxidfri järnsvamp med hjälp av vätgas så kan de globala koldioxidutsläppen minskas med 35 miljoner ton, motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. Men behovet av vätgas, till LKAB och den övriga omställningen, ställer stora krav på utbyggnad av fossilfri elförsörjning och kraftnätet.

– Vi ser positivt på Luleå tekniska universitets satsning att bygga kompetens i Norrbotten inom vätgasområdet, eftersom det är en nyckel för LKAB:s omställning. Vätgasen kan fungera som energilager, till exempel i kombination med vindkraft där man producerar gas när vinden blåser och lagrar i stora bergrum till förbrukning vindstilla dagar, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

Vätgaslagring minskar belastningen på nätet, något som kan bidra till att göra produktionen mindre säsongs- och väderberoende.

– Det här handlar om att elektrifiera varenda steg inom stålproduktionen. Och det kan bara göras i områden där det finns stor mängd fossilfri el till låg kostnad, säger Maria Persson-Gulda, teknisk chef vid H2 Green Steel. Vi vill tillsammans med Luleå tekniska universitet jobba fram en effektiv processintegration av vår vätgasanläggning. Genom att öka och sänka vätgasproduktionen kommer vi att kunna balansera elnätet. På så sätt minimerar vi den totala påverkan på nätet och uppnår samtidigt en lägre produktionskostnad. Detta är en viktig del i att kunna producera konkurrenskraftigt fossilfritt stål.

För svensk järn- och stålindustri betyder vätgas att både reduktion och värmning kan göras fossilfri och därmed bidra i hög utsträckning till utsläppsminskningar. Både i Sverige och globalt.

– Vi ligger långt fram i Sverige och nu gäller det att inte tappa fart. Branschövergripande samarbeten och forskningssatsningar som det här är precis vad som behövs, säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Samtidigt vilar ett stort ansvar även på riksdag och regering för att säkerställa rätt förutsättningar. Ska de investeringar och satsningar som industrin nu planerar komma till stånd, blir inte minst frågan om det svenska elsystemet avgörande. Ett fossilfritt och kostnadseffektivt elsystem är grunden för både klimatet och konkurrenskraften.

För LTU handlar vätgassatsningen om att säkerställa att den absolut främsta tekniken och kompetensen utvecklas i norra Sverige.

– Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den utvecklingen i Sverige. Vi genomför vår vätgassatsning för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner till svensk vätgasindustri, och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid LTU.

Läs mer om CH2ESS på LTU:s webbplats