Lovande testresultat för SSAB:s nya stålpulver

SSAB har tillverkat det första höghållfasta stålpulvret i det nya pulververket i Oxelösund. Detta är ett stort steg i SSAB:s satsning för att etablera sig på den kraftigt växande marknaden för additiv tillverkning, även kallad 3D-printing.

Testresultaten för SSAB:s nya stålpulver ser mycket lovande ut enligt Jonny Sjöström, divisionschef SSAB Special Steels. Fotografier: SSAB.

SSAB är på väg att etablera sig på den kraftigt växande marknaden för metallpulver. Hösten 2020 kom besked om att SSAB skulle satsa 20 miljoner kronor på att bygga ett nytt gas-atomiseringsverk i Oxelösund och nu har det första höghållfasta stålpulvret tillverkats i anläggningen.

– Sverige har globalt sett en stark position inom det pulvermetallurgiska området och med SSAB stärks den ytterligare, säger Robert Vikman, forskningschef för Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi.

Inom Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi samarbetar företag i forskningsprojekt som täcker hela kedjan från pulvertillverkning via pressning och additiv tillverkning till användning av pulvermetallurgiskt tillverkade komponenter. Några av de framgångsrika pulverproducenterna som deltar i forskningen är Carpenter Powder Products AB, Erasteel AB, Höganäs AB, Sandvik AB och Uddeholms AB.

Pulver av höghållfast stål på marknaden 2022

I SSAB:s nya gas-atomiseringsverk i Oxelösund finfördelas smält stål med hjälp av inert högtrycksgas till små, små droppar som sedan stelnar i pulverform.

– Testresultaten ser mycket lovande ut. Särskilt för de viktiga aspekterna av stålpulvret, såsom rundhet och storleksfördelning på kornen, vilket också är de största utmaningarna, förklarar Johnny Sjöström, divisionschef SSAB Special Steels i ett pressmeddelande.

Nu fortsätter arbetet med att utveckla tillverkningsprocessen. I den nya anläggningen ska ytterligare utrustningar färdigställas, såsom en 3D-skrivare för stålpulver och pulversiktnings- och paketeringsmaskiner. SSAB har som mål att lansera nya stålpulverprodukter till marknaden under 2022.

– Jag är väldigt glad över hur långt vi kommit på den korta tiden. Det finns stora framtidsmöjligheter, också när vi framöver startar den fossilfria ståltillverkningen i Oxelösund 2026, säger Johnny Sjöström.

Läs även:

Pressmeddelande från SSAB, 2021-12-02