KANTHAL + HYBRIT = elektrisk värmelösning för vätgas

Idag presenterades ett viktigt strategiskt partnerskap mellan Kanthal och HYBRIT. Ambitionen är att utveckla en storskalig värmelösning som kan värma omfattande volymer vätgas upp till 1 000°C för att användas i reduceringen av järnmalm i HYBRIT-processen. Ett viktigt steg för en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål.

Bildkollage: Kanthal och Åsa Bäcklin/HYBRIT.

Idag presenterades ett viktigt strategiskt partnerskap mellan Kanthal och HYBRIT i syfte att utveckla en elektrisk värmelösning för vätgas som ska användas i reduceringen av järnmalm i HYBRIT-processen.

– Det här är banbrytande för Kanthal, men också för HYBRIT. Många industrier runt om i världen kämpar just nu för att hitta en lösning för att hetta upp stora mängder gas. Med den här gemensamma satsningen kan vi utveckla en fungerande lösning tillsammans, säger Anders Björklund, vd på Kanthal.

HYBRIT-processen behöver kunna förvärma stora mängder vätgas och här utgör Kanthal en viktig pusselbit. Ambitionen är att utveckla en storskalig värmelösning som kan värma omfattande volymer vätgas upp till 1 000°C. Utvecklingsprojektet är delfinansierat av Energimyndigheten.

– Det här är ett stort kliv från kilowatt till megawatt och det är något som aldrig gjorts förut. Det är en sak att ha en grundläggande teknisk lösning, men det är något helt annat att ha en lösning som är robust och pålitlig nog att användas inom stålindustrin, säger Anders Björklund.

HYBRIT:s fortsatta framgångar bygger bland annat på samarbeten.

– Fossilfri gasvärmning är en viktig komponent i vår banbrytande tekniska utveckling mot en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål. Vi ser fram emot samarbetet med Kanthal och att vi genom HYBRIT:s unika pilotanläggning kan industrialisera det här konceptet tillsammans, säger Andreas Regnell, styrelseordförande för HYBRIT.

Järn- och stålindustrin i Sverige har en stark tradition av att utveckla varje företags unika bidrag och expertis.

– Det här är ett exempel på hur vår bransch jobbar smart. Att våga hitta former för samarbete över företagsgränserna, se styrkor hos den enskilde aktören i syfte att stärka helheten. Ska järn- och stålindustrin upprätthålla vår egen konkurrenskraft globalt så tror jag att det är precis så här vi ska tänka, som Kanthal och företagen bakom HYBRIT nu jobbar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Läs mer om samarbetet mellan Kanthal och HYBRIT på Kanthals webbplats

Läs mer om HYBRIT-processen på SSAB:s webbplats.