Jernkontoret i samtal med Baylan om EU:s nya industristrategi

I EU-sakråd med näringsminister Baylan pekade Jernkontorets vd Bo-Erik Pers på dels vikten av att försvara den fria rörligheten på EU:s inre marknad även när den utsätts för påtryckningar, dels på risken att återstartsfonden snedvrider konkurrensen. Industri och politik är i övrigt eniga om att EU:s nya industristrategi är bra. 

I veckan deltog Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, i näringsminister Ibrahim Baylans sakråd om EU:s nya industristrategi. Regeringen bjöd in industrins företrädare till samtal om strategin, som uppdaterats sedan mars 2020, nu med fokus på återhämtning efter coronapandemin.

Den nya strategin är bra och samarbete inom EU är viktigare än på länge. Den svenska regeringen måste fortsätta vara aktiv och förvissa sig om att kommissionen bevakar att de fria rörligheterna inte begränsas.

– I samtalet pekade jag på vikten av att regelverket för den inre marknaden verkligen efterlevs i praktiken även i tider när vi utsätts för påfrestningar. Jag pekade på fri rörlighet för varutransporter, något som havererade under pandemin. Det råder stor samsyn från svensk industri i frågan och Baylan bekräftade att handel och förutsättningarna på den inre marknaden måste försvaras, berättar Bo-Erik Pers.

Läs mer om hur svensk industri vill försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden i Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten (pdf) 

– Jag passade också på att varna för att den så kallade återstartsfonden inte bör användas på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Där befarar vi tyvärr en betydande risk, fortsätter Bo-Erik Pers.

– Industripolitiken måste i grunden bidra till konkurrenskraft och tillväxt. Konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för den hållbara omställning som vi just nu driver, avslutar Bo-Erik Pers.

Näringsminister Ibrahim Baylan pekade själv på en rad områden inom vilka det råder samsyn med industrin, särskilt kopplat till hållbarhet och konkurrenskraft. Han lyfte exempelvis vikten av gemensam forskning inom ramen för IPCEI och stärkt stöd för omställningen, men utan att företag i enskilda länder utvecklas med statliga stöd på ett sätt som snedvrider konkurrensen.

Läs mer: EU:s industristrategi (ec.europa.eu)