”Jag vill vara med och göra skillnad”

Högt i tak och ett gott samarbete präglar arbetet i Jernkontorets teknikområdesgrupp för Energi och ugnsteknik. Med spring i benen och en vilja att utveckla leder Jonas Engdahl gruppen framåt – med stålindustrins framtid för ögonen.

Jonas Engdal på SSAB i Borlänge är en engagerad ordförande för Jernkontorets teknikområde 51, Energi och ugnsteknik. Foto: Privat.

Jonas Engdal har en lång historia inom stålindustrin. Direkt efter examen i Maskinteknik från Tekniska Högskolan i norska Trondheim fick han anställning på SSAB i Borlänge. Det var 1991 och tiderna för nyutexaminerade ingenjörer var tuffa.

– Jag och tre andra studenter var de sista som anställdes innan det blev anställningsstopp, minns Jonas. Jag fick anställning på Energi- och Miljöavdelningen och kände genast jag att jag kunde vara med och göra skillnad.

Jonas Engdahl, som blivit Borlänge och SSAB trogen, har under åren haft många olika roller inom företaget.

– När jag började här hade jag inte en tanke på att jag skulle stanna så här länge som jag gjort. Men det är ständiga utmaningar och projekt som fångat mig i nuet. Det blir aldrig tråkigt, säger han.

Hans engagemang sträcker sig även till Jernkontorets forskningsverksamhet som utförs i nära samarbete med företag, forskningsinstitut, högskolor och universitet runt om i landet. Sedan några år tillbaka är Jonas ordförande för teknikområdet Energi- och ugnsteknik – TO 51. Återigen är anledningen att han vill bidra till förändring.

– Det enkla svaret till varför jag vill vara med är att det är roligt och att jag vill vara med och göra skillnad! Alla som är med är drivande, trevliga och det är ett öppet klimat. Vi har ett gemensamt intresse av att förbättra för hela branschen.

Nätverkandet inom teknikområdet har enligt Jonas Engdahl stor betydelse för både företaget som han själv arbetar för och för branschen i stort.

– Det ger mycket inspiration och kunskapsöverföring. Resultaten i forskningsprojekten kan vi visa på i seminarium och om det är en specifik utmaning eller fråga som behöver diskuteras kan vi bjuda in till seminarium där olika forskare är med och diskuterar och våra kollegor får chans att vara med och lära sig mer. Det ger ringar på vattnet för hela industrin!

Som exempel på en sådan fråga som diskuterats och utvecklats inom teknikområdesgruppen nämner Jonas Engdahl FOCS, ett system för styrning och optimering av värmen i ugnar 

– Idag värms 90 procent av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS, med stora energibesparingar som följd, berättar han.

Att Jonas Engdahl är driven och vill se resultat är tydligt. Det visar sig även i hans privatliv som till stor del består av träning och tävling.

– Jag har alltid idrottat. Jag springer mycket, helst i berg, och har gärna en tävling att se fram emot.

Också skidåkningen har en naturlig del i hans liv. Men inte vilken skidåkning som helst utan skidorientering - som vanlig orientering fast på skidor. Där får Jonas använda samma förmåga som han har stor nytta av i sitt yrkesliv som ingenjör – att navigera i komplexa miljöer.

– Här gäller det att vara fokuserad hela tiden. Det går inte att slappna av, ett vägval vid en korsning kan få ödesdigra konsekvenser. Jag gillar det! Det är kul!

Att ha roligt går som en röd tråd även genom yrkeslivet. Det roliga där består enligt Jonas Engdahl av utmanande och relevanta arbetsuppgifter, trevliga kollegor och utveckling. Sin inspiration hämtar han förutom från idrotten främst genom diskussioner med andra, till exempel teknikområdesgruppen.

– Självklart kan jag läsa artiklar om forskning, men det mesta föds i samtal med andra. Allt från småprat vid kaffemaskinen till två dagars seminarium. Där det finns tid för reflektion och samtal uppstår idéer och inspiration, menar han.

Många spännande projekt pågår inom teknikområdesgruppen som består av representanter från olika företag i branschen. Den stora frågan nu och framöver är omställningen till vätgas och elektrifiering. Hur kan den göras så effektiv som möjligt utan att ugnar och produkter påverkas negativt? Frågan är inte ny och gruppen var tidigt ute att diskutera fossilfria lösningar.

– Redan i början på 2000-talet hade vi mycket försöksverksamhet och forskning kring förbränningssidan – mycket av den tekniken vi utvecklade då använder vi idag.

Som exempel nämner Jonas ett framgångsrikt projekt för att minska utsläppen av kväveoxidhalterna som bildas vid förbränning i höga temperaturer.

– Det har varit en lång resa, vi har försökt, testat, testat igen och till slut landade det riktigt bra. Vi har fått fantastiska resultat!

En annan viktig utmaning som gruppen ständigt arbetar med är att enas om gemensamma frågeställningar industrin ska driva.

– Vi vill se att det händer saker, driva viktiga frågor för branschen framåt. Ju mer enade vi är desto starkare blir vi. Tillsammans utvecklar vi hela industrin till det bättre och får högre effektivitet. Teknikområdet är ett otroligt bra nätverk.


FAKTA


Namn: Jonas Engdahl

Ålder: 55 år

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Trondheim Tekniska Högskola

Jobbar på: SSAB i Borlänge

Aktuell med: Ordförande för Jernkontorets teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik.

Tre ord som beskriver honom: Driven, engagerad, resultatinriktad.

Gör på fritiden: Springer och åker skidor! Helst i skog och berg.

Drömsemester: Segla runt Sveriges kust.