Industrins elförsörjning i fokus när partiledarna debatterade klimat

Under partiledardebatten i SVT Agenda 10 oktober var elförsörjningen och industrin som ledare av klimatomställningen hetast av allt i debatten om klimatet. Det fanns en samsyn om att tillgången till fossilfri el är ett fundament för omställningen av industrin – hur en stabil elförsörjning ska säkerställas fanns det dock olika uppfattningar om.

Under partiledardebatten i SVT Agenda höll Miljöpartiets språkrör tillika Miljöminister Per Bolund upp den debattartikel som bl.a. LKAB och Ovako skrev på Di debatt under hösten. Skärmdump från SVT Play.

I söndags höll SVT partiledardebatt där klimatet var ett av de fyra områden som diskuterades. En fråga fick då särskilt fokus: hur säkerställs en tillräcklig elförsörjning för att klara av industrins ökade elbehov, som kommer av omställningen?

Moderatledaren Ulf Kristersson konstaterade att tillgången till fossilfri el är fundamentet för klimatomställningen. Även Vänsterpartiledaren Nooshi Dagostar beskrev elförsörjningen som en förutsättning för klimatomställningen och ville skydda industrin från ”den europeiska elsmittan” som innebär höga elpriser.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund ville öka produktionen av el inte bara för eget bruk men också för export ut i Europa. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch konstaterade att vill vi klara klimatet måste vi klara elektrifieringen.

”Den gröna omställningen får inte bli en grå nedsläckning” betonade Centerpartiledaren Annie Lööf och pekade på industrin som möjliggörare – att det är i företagen som kraften finns att sänka utsläppen. Även statsminister Stefan Löfven (S) pekade på minskade utsläpp från industrin som avgörande i klimatomställningen.

– Det är positivt att det finns en samsyn om grundutmaningen, nämligen att behovet av fossilfri el kommer att öka kraftigt under kommande åren. El krävs för att industri och samhälle ska kunna fortsätta med den pågående – och helt avgörande – omställningen, kommenterar Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

– Men det saknas politiska lösningar. Regeringspartierna och oppositionen måste ta omställningen och elförsörjningen på större allvar och presentera konkreta lösningar. De måste säkerställa att politiska löften inte bara blir till valfläsk, avslutar Helén Axelsson.

Industrin även i debatten om jobben

Även i debatten om jobben hade industrins omställning en framträdande roll. De stora satsningar som ska genomföras i framförallt norra Sverige, men egentligen över hela landet, under kommande år, innebär en enorm efterfrågan på arbetskraft.

Läs mer: 25 000 personer till industriföretagen i norra Sverige