Industriklivet stöttar projektet FerroSilva – där stålet och skogen möts igen!

Nu inleds en fas med genomförbarhetsstudie i projekt FerroSilva för produktion av högkvalitativ fossilfri järnråvara med biogen reduktionsgas. Bakom projektet står bland annat stålföretagen Ovako, Sandvik Materials Technology och Uddeholm, tillsammans med både Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers och Energimyndigheten stödjer projektet genom Industriklivet.

I syfte att säkra försörjning av hållbara alternativ till järnråvara för den svenska stålindustrin arbetar forskningsprojektet FerroSilva med en innovativ lösning för att producera en fossilfri järnråvara med användning av järnmalmspellets och förgasad biomassa från skogs- och lantbruk. Nu inleds en fas med genomförbarhetsstudie i projektet.

Bakom forskningsprojektet står stålföretagen Ovako, Sandvik Materials Technology och Uddeholm tillsammans med skogsföretagen Sveaskog och Lantmännen. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Chalmers kommer tillsammans med företagen att genomföra forskningen, som finansieras via Industriklivet.

Besök gärna webbplatsen för mer information om forskningsprojektet FerroSilva.

Samforsk klimat

Besök gärna Samforsk klimats webbplats för att se vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs för att stödja den svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.