HYBRIT-labs drar igång på Swerim

Fyra doktorander och en gruppchef är redo att starta de första försöken i HYBRIT-labs på Swerim i Kista. Med specialdesignad utrustning ska arbetet leda till att minska koldioxidavtrycket genom en fossilfri ståltillverkningsteknologi.

Projektgruppen, från vänster Johan Martinsson (gruppchef), Julia Brännberg Fogelström, Amanda Vickerfält, Oscar Hessling och Joar Huss. Foto: Swerim. 

Swerim i Kista ska de första försöken starta i HYBRIT-labs, ett nära samarbete mellan HYBRIT-projektet och Swerim som kommer att arbeta för att minska koldioxidavtrycket genom en fossilfri ståltillverkning.

Johan Martinsson är gruppchef och till sin hjälp har han fyra taggade doktorander.

‒ Utan att gå in på detaljer i våra försök så ägnar vi oss åt processoptimering av fossilfri järn- och stålframställning. Vi ska zooma in på detaljer, isolera parametrar och studera de mekanismer som styr processen, snarare än att efterlikna den industriella tillverkningen. Det handlar inte bara om reduktionen av järnmalm med vätgas utan även om den efterföljande stålframställningen, säger Johan Martinsson.

Läs gärna mer på swerim.se 

hybrit-labs2.jpgSamma projektgrupp. Foto: Swerim.

Jernkontoret driver initiativet Samforsk klimat, som samlar forsknings- och utvecklingsinsatser som på olika sätt syftar till att uppnå målet om en fossilfri och konkurrenskraftig järn- och stålindustri i Sverige.
Besök gärna samforskklimat.se