Frågorna haglade när stålbranschen mötte vetgiriga unga

”Varför då? Hur kommer det sig? Vilka effekter får det?” När Eva Petursson, forsknings- och innovationschef på SSAB pratar framtidens stål med vetgiriga ungdomar från communityn Brainpool får hon frågor hon aldrig tidigare fått. ”Det bådar gott för framtiden”, säger Eva själv. 

Brainpool, en community för unga med intellektuella intressen. Bilden är hämtad ur filmen nedan.

Frågorna haglar när stålbranschen möter ungdomarna i Brainpool, communityn som består av unga från hela landet som älskar och drivs av kunskapstörst och intellektuella utmaningar. Här finns plats för reflektion, komplexa resonemang och ren och skär nyfikenhet och eftersom tröskeln är låg till digitala möten vill många vara med. En av deltagarna på mötet var Barre Blomberg.

– Det var jätteintressant. Jag trodde aldrig att en föreläsning om stål kunde vara så kul, säger Barre.

Förutom ny kunskap fick han med sig en viktig insikt.

– Föreläsningen gav mig mycket intressant information men också en känsla av att man verkligen kan göra något som gör skillnad. Att det man gör kan vara så banbrytande och ta ett steg framåt för samhället.

Per Söderström, en av initiativtagarna till föreläsningen och engagerad i Brainpool säger så här:

– Den längtan efter kunskap som jag möter hos ungdomarna ger hopp inför framtiden. Det är en positiv kraft som vi måste ta tillvara på. Genom att låta olika individer och kompetenser mötas får vi fram en härlig dynamik där det finns plats för utveckling.

Per själv har alltid haft ett stort intresse för teknik och framtidsfrågor. Det var så han fick upp ögonen för svensk järn- och stålindustri, och de senaste åren har han deltagit i Jernkontorets årliga visionskonferens "Ståldagen".

Under den senaste sammankomsten hörde Per en av talarna säga att ”vi måste locka fler unga till stålindustrin”, och Per gjorde slag i saken.

– Jag tänkte direkt att det inte kommer vara några svårigheter att få unga att bli intresserade av stålbranschen, berättar Per. De arbetar ju med en mängd spännande utvecklingsprojekt för att säkra en hållbar framtid. Jag bjuder in dem till Brainpool!

Brainpool-Per-Söderström.jpg

Per Söderström, konsult, talare, biohacker och engagerad i Brainpool.

Vägen från tanke till handling var inte lång och Per tog kontakt med Eva Petursson, forsknings- och innovationschef på SSAB, som nappade direkt.

– Jag själv hamnade i stålbranschen tack vare en enormt inspirerande forskare på Luleå tekniska universitet och självklart vill jag inspirera andra med kunskap om hur vi kan nyttja stålet och dess egenskaper på bästa sätt, berättar Eva.

Tillsammans med ungdomar från Brainpool bestämde Per och Eva sig för att fokusera på Hybrit, initiativet för att utveckla världens första fossilfria malmbaserade järn- och stålframställning.

– Hybrit engagerar och är ett tacksamt ämne att prata om men jag tror att många fick en aha-upplevelse när vi pratade om att stål finns i det mesta runt om kring oss eller behövs när saker av andra material ska tillverkas, säger Eva.

Brainpool-Hybrit2.jpg

Föreläsningen blev uppskattad och det stora intresset märktes inte minst på de många och detaljerade frågorna och resonemangen som följde.

– Jag är imponerad av drivet och nyfikenheten att vilja veta mer. Speciellt kul var att alla var så aktiva och ställde så många intressanta frågor. Allt från vad betyder det och hur funkar det till längre resonemang och utmanande frågor. Jag upplevde en otrolig nyfikenhet och det gav mig både energi och inspiration, säger Eva.

– ”Oj, då! Det här visste jag inte”, var det många som sa, fyller Per i. Utvecklingen av projektet Hybrit är spännande och mitt intryck är att insikten om att stål finns i allt runt om kring oss landade hos många av dem som var med.

Förutom att stilla ungdomarnas nyfikenhet knöts också många viktiga kontakter för framtiden.

– Det är det här som är fantastiskt. Många vill veta mer och nu vet de var de ska ta vägen med sina frågor, säger Per. Här har vi skapat helt nya kontaktytor.

Även Eva ser fram emot en fortsatt dialog och samarbete med ungdomarna i Brainpool och hoppas att många fått upp intresset för stålbranschen.

– Utöver nya insikter om stål och Hybrit-projektet hoppas jag deltagarna fick en känsla av vad en kan göra som ingenjör och vilken skillnad en kan göra för ett hållbart samhälle. Inte minst inom stålbranschen. Här finns plats för både nyfikenhet och engagemang.

BRAINPOOL
Brainpool är en community för unga med intellektuella intressen i samverkan med goda förebilder, akademi och näringsliv.
www.brainpoolsweden.com


HYBRIT

Tillsammans gör SSAB, LKAB och Vattenfall en unik satsning för att förändra malmbaserad järn- och stålproduktion i grunden. Under namnet HYBRIT arbetar de gemensamt för att utveckla världens första fossilfria stål.
www.hybritdevelopment.se