Fota ett industriminne och tävla i Wiki Loves Monuments

Just nu pågår Wiki Loves Monument 2021, en internationell fototävling med syftet att lyfta fram minnesmärken över hela världen. Detta är ett utmärkt tillfälle att synliggöra det svenska industrisamhällets kulturarv och minnesmärken! Alla kan delta och det kostar inget. Sista dag att ladda upp bilder är 30 september.

Ett exempel på industriminnesmärke är Långbans gruv- och kulturby i Filipstads kommun, som tilldelades utmärkelsen Årets industriminne. Foto: Eric Julihn, bildkälla sim.se.

Genom att bidra med foton på industrisamhällets kulturarv och minnesmärken till tävlingen Wiki Loves Monument hjälper tävlingsdeltagarna till att bevara dem och sprida kännedom om dem till resten av världen.

Wiki Loves Monuments 2021

Under september kan deltagare ladda upp bilder i fyra kategorier:

  • Skyddade byggnader
  • Fornminnen
  • K-märkta fartyg
  • Arbetslivsmuseer

Bilderna behöver inte vara tagna i september, men för att delta i tävlingen måste de laddas upp under september månad. Efter sista september kommer en tävlingsjuryn att bedöma bilderna och välja ut de tio bästa svenska bilderna, som får gå vidare till den internationella finalen. I slutet av oktober kommer de vinnande fotografierna att presenteras.

– Det här är ett både roligt och bra sätt att bevara och sprida kunskap om vårt svenska kulturarv. Jag hoppas att många tar chansen att tävla, och att Wikipedia och Wiki Commons rikligt berikas med fina bilder på våra intressanta industrimonument, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning och ordförande i Svenska Industriminnesföreningen.

Lär mer om tävlingen: wikilovesmonuments.se

Förra året i september lämnades mer än 2 000 bidrag in i den svenska deltävlingen av Wiki Loves Monuments 2020. För information om tidigare års fototävlingar, se ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 


Bra att veta:

Även Jernkontoret har en offentlig bildbank på internet. Den omfattar nära 4 500 bilder av teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet till idag, se jernkontoret.se/bildbank