Föredrag på Hindersmässan drog storpublik

Bergshandteringens vänners (BHV) årsmöte och Hindersmässan 2021 genomfördes traditionsenligt sista helgen i januari. Under ledning av BHV:s ordförande Anders Ullberg och med Örebros landshövding Maria Larsson på plats i Örebro, sändes årsmötet digitalt. Seminariedelen av mötet bestod av samtal om branschens framtid med företagsledare och framträdande näringslivsaktörer som bland andra Carl-Henrik Svanberg och Catrin Jansson. Samtalen kan ses i efterhand.

BHV:s digitala Hindersmässa. Ordförande Anders Ullberg, Örebros landshövding Maria Larsson och Catrin Jansson, portfolio manager på Swedbank Robur. 

Sändningen från Örebro, med över 250 deltagare via länk, speglade järn- och stålindustrins möjligheter och utmaningar i samtal med företagens ledare och framträdande näringslivsaktörer. Maria Larsson, landshövding i Örebro, hälsade alla välkomna med en förhoppning om att kunna bjuda in gruv- och stålindustrin till 2022 års Hindersmässa på plats i Örebro.

På temat "Aktuellt från branschen" samtalade BHV:s ordförande Anders Ullberg med industrins vd:ar om coronapandemins påverkan och utsikterna för framtiden.

Michael Staffas, vd för Boliden, lyfte hur tillgången på råmaterial blivit en stor fråga på EU-nivå, något som gynnar Boliden som ser en större efterfrågan av metaller i Europa.

Jan Moström, vd för LKAB, beskrev hur transformationen till det mest klimateffektiva gruvbolaget ligger högst på bolagets agenda framåt.

Markus Hedblom, vd för Ovako, beskrev hur företaget och organisationen lärt mycket av coronapandemin och att arbetssätten kommer följa företaget in i 2021, ett år som startat med stor efterfrågan och hög produktionstakt.

Göran Björkman, vd för Sandvik Materials Technology, beskrev 2020 som ett år då SMT stärkt och anpassat organisationen, både arbetssätt och egen digital utveckling. För 2021 vill Björkman fortsätta driva tillväxtinitiativ med full kraft samtidigt som han och SMT förbereder sig för en separation från Sandvik.

Martin Lindqvist, vd för SSAB, menade att coronapandemin påmint om hur viktigt det är med flexibilitet i produktionen och bemanningen i en verksamhet som är byggd att gå dygnet runt. För 2021 och framåt pekade Lindqvist ut det fortsatta arbetet för en fullskalig anläggning för HYBRIT och omställningen från masugn till ljusbågsugn i Oxelösund som särskilt viktiga.

Helena Hedblom, vd för Epiroc, prisade företagets förmåga att hitta nya kreativa lösningar, inte minst nya sätt att interagera med och säkra leveranser till kunderna. Hedblom påminde om att stora teknikskiften pågår samt vikten av och styrkan i att hålla i dessa investeringar och fortsätta utrullningen av nya teknologier.

Se hela Anders Ullbergs samtal med industri-vd:arna:

Aktuellt från branschen - BHV 2021

Du sköna nya värld

Cecilia Garme, politisk journalist, ledde föredrag och samtal med flera näringslivsföreträdare och Jon Forsell agerade moderator. Temat för samtalen var "Du sköna nya värld".

Först ut var Carl-Henrik Svanberg, IVA:s preses.

När det gäller klimatfrågan så är den ytterst konkret, enligt Svanberg. Nu finns en beslutsamhet att istället för att diskutera vad alla andra ska göra, fundera på vad jag själv ska göra. På frågan om världen kommer att klara klimatutmaningen ansåg Svanberg att vi kommit till en punkt när i princip alla är med, från en enskild forskare, till företagare, till de allra största bolagen, när alla satsar då blir det en väldig kraft.

Svanberg talade också om kompetensförsörjningen till industrin och pekade på att inkörsporten in i företagsvärlden går via en teknisk utbildning.

– De som får chansen att se vad ingenjörsjobben är de gillar det. Jag tror att vi behöver marknadsföra oss bättre, sa Carl-Henrik Svanberg.

Efter Covid – en hållbar nystart för Sverige, Carl-Henrik Svanberg

Eva Vitell, vd på HYBRIT, beskrev HYBRIT-processen och hur den nya tekniken ersätter en tusenårig masugnsprocess, med kol och koks, att istället använda vätgas, där rent vatten blir processens biprodukt.

– Vanligtvis sker utveckling sekventiellt. Men I HYBRIT gör vi allting samtidigt, sa Eva Vitell, när hon skulle beskriva den oerhört ambitiösa tidsplanen som ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall satt upp för HYBRIT.

HYBRIT – mot en fossilfri framtid, Eva Vitell

Vägen till fossilfria transporter var rubriken för Martin Lundstedt, vd på AB Volvo. Han beskrev samarbetet H2-accelerate, med bland andra Volvo, Daimler och Shell, som syftar till att de olika aktörerna inom vätgas-ekonomin tillsammans ska kunna kommersialisera hållbara fossilfria transportlösningar.

– Redan 2040 måste alla lösningar som vi levererar globalt vara fossilfria. Det innebär att Europa och Sverige måste gå före och snabbare. Vi behöver flera lösningar, både batteri- och bränslecellselektiska fordon, sa Martin Lundstedt.

Vägen till fossilfria transporter - Martin Lundstedt

Vätgas i stor skala – myt eller verklighet? På det temat talade Olof Källgren, Executive Director Sales, på Linde. Källgren beskrev bland annat världens första kommersiella bergrum för vätgaslagring i Houston, Texas och lyfte Lindes samarbete med Ovako för vätgasdrift i Hofors

Vätgas i stor skala - Olof Källgren

Avslutningsvis talade Catrin Jansson, Portfolio manager på Swedbank Robur om hållbarhet ur kapitalmarknadens perspektiv. Hon beskrev att finansmarknaden alltid har många regelverk att förhålla sig till, för fonder som satsar på hållbarhet tillkommer ytterligare många.

Just EU:s taxonomi beskrev Jansson som ett snårigt regelverk. Hon menade att syftet med taxonomin är att putta på kapitalet och industrin i rätt riktning. Men EU har satt upp strikta aktiviteter och definierat dem som antingen gröna eller inte, vilket blir problem när ett bolag kan ha flera av dessa aktiviteter.

Hållbarhet ur kapitalmarknadens perspektiv, Catrin Jansson