Efterfrågan driver utveckling för det fossilfria stålet

SSAB och Volvo har krokat arm för att bli först i världen med fordon av fossilfritt stål. Beskedet om samarbete visar att kunderna nu är med och driver utvecklingen där målet är klimatneutrala produkter.

Foto: Volvo Group

SSAB har tidigare berättat att det fossilfria stålet från HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå ska användas till kundernas prototyper. Nu bekräftar Volvokoncernen att företaget redan under 2021 planerar att starta tillverkningen av konceptfordon och komponenter med det fossilfria stålet från SSAB.

– Det här är en oerhört viktig milstolpe eftersom samarbetet mellan SSAB och Volvo visar att den fossilfria utvecklingen inom järn- och stålindustrin är marknadsdriven. Det finns en efterfrågan, ett tryck, från företagskunderna att kunna leverera i enlighet med Parisavtalet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

SSAB och Volvo presenterade samarbetet i ett gemensamt pressmeddelande (2021-04-08).

– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

HYBRIT-projektet handlar om att bygga en stark och helt fossilfri värdekedja, från gruvan till slutprodukten.

– Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

 

Se även:
HYBRIT möjliggör en helt fossilfri värdekedja för malmbaserat stål