Debatt: Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen

Arbetslösheten ökar kraftigt, samtidigt misslyckas många rekryteringsförsök. Komvux kan fylla en avgörande roll på dagens arbetsmarknad, men dessvärre finns det brister i den kommunala vuxenutbildningen, skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med Jernkontoret och andra branschorganisationer i debattartikel på Altinget.se.

Den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar i dag är gymnasial yrkesutbildning. För att nå en långsiktigt god matchning på arbetsmarknaden måste andelen som väljer ett yrkesprogram på gymnasiet öka från 30 till 40 procent. Men också komvux kan fylla en avgörande roll på dagens arbetsmarknad.

När kraven och kompetensbehoven förändras ökar behoven av omställning och livslångt lärande.

Strukturförändringar och högre arbetslöshet skapar nu ett kraftigt söktryck inom den kommunala vuxenutbildningen, men tyvärr har den länge brustit i sin roll. Urvalsreglerna behöver göras om, dels för att prioritera personer som har goda möjligheter att snabbt tillgodogöra sig en utbildning som gör honom eller henne eftertraktad på arbetsmarknaden, dels se till så att de som aktivt väljer att byta yrke får tillgång till den utbildning de behöver.

"Detta är en absurd ordning som kräver omedelbara reformer. Kommunerna har visat att de inte klarar av uppdraget, uppenbarligen måste staten peka med hela handen. Regeringen bör gå vidare med den utredning som Lars Stjernkvist presenterade förra året och genomföra de förslag som syftar till att styra upp utbildningsutbudet.", skriver debattörerna.

Läs hela debattartikeln på altinget.se

Se även: Stjernkvists gymnasieutredning ett viktigt steg i rätt riktning 

Hanna Cederqvist, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Elin Kebert, Expert kompetensförsörjning, Byggföretagen
Joel Andersson, Expert kompetensförsörjning, Installatörsföretagen
Caj Luoma, Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
Peter Thomelius, Utbildnings- och HR-chef, Visita
Kristine Wiklund, Expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare
Anita Ifrig, Ansvarig kompetensförsörjning Skellefteå, Maskinentreprenörerna
Henrik Smedmark, Utbildningsansvarig, Trä- och möbelföretagen och ansvarig kompetensförsörjning, Grafiska företagen
Jonas Lindberg, Utbildningsansvarig, Måleriföretagen
Mats Andersson, Expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Jesper Hedin, Utredare kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna
Robert Eriksson, Forskningschef, Jernkontoret
Karin Thapper, Ansvarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen
Greta Hjortzberg, Ansvarig kompetensförsörjning, IKEM