Debatt: Rättsosäkra miljötillståndsprocesser hotar Sverige som industrination

I debattartikel på Altinget.se skriver Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, tillsammans med övriga industrirepresentanter i Industrins utvecklingsråd om en djup oro över den brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet som präglar svenska miljötillståndsprocesser. Om bristerna inte åtgärdas riskeras klimatomställningen och Sveriges position som ledande industrination.

Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och en av medlemmarna i Industrins utvecklingsråd. Foto: Pia Nordlander.

På Altingets debattsida skriver Industrirådets utvecklingsråd att tillståndsprocesser som idag präglas av bristande tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet riskerar att bromsa helt avgörande klimatsatsningar från att bli verklighet. Representerar för fack och arbetsgivare inom industrin, är övertygade om att alla; näringsliv, politiker och myndigheter, gemensamt måste arbeta för hållbar tillväxt och omställning.

Läs hela debattartikeln på Altinget.se: Rättsosäkra miljötillståndsprocesser hotar Sverige som industrination

Industrins utvecklingsråd, ett samarbete mellan fack och arbetsgivare inom ramen för Industriavtalet, arbetar tillsammans för att Sverige ska vara ett attraktivt land att jobba, investera och utvecklas i genom satsningar på omställning, teknikutveckling och forskning. Utvecklingsrådet upplever och känner oro över att det finns en så stor brist på tillit och tilltro till industrin från myndigheternas sida. När miljölagstiftning och tillämpningen hindrar hållbara investeringar drabbar det Sveriges välstånd och miljö. Därför måste systemet för miljöprövningar revideras från grunden.

Industrins utvecklingsråd vill vara en aktiv part till politiker i identifieringen av hur miljöbalken och prövningssystemet bör reformeras för att leva upp till sitt syfte om hållbar utveckling. Målbilden är en framtid där Sverige fortsatt är ett starkt välfärdsland med ett gynnsamt industriklimat.

I Industrins utvecklingsråd sitter följande representanter för svensk industri:

  • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
  • Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
  • Maria Sunér, Svemin
  • Peter Hellberg, Unionen
  • Magnus Huss, IKEM
  • Viveka Beckeman, Skogsindustrierna
  • Per-Olof Sjöö, GS facket
  • Tomas With, IF Metall
  • Maria Rosendahl, Teknikföretagen

Effektiva tillståndsprocesser är en prioriterad fråga för järn- och stålindustrin i Sverige

Frågan om effektiva tillståndsprocesser är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin. Läs mer under Vi tycker.