Debatt: Grön omställning måste gå hand i hand med cirkulär ekonomi, men det krävs mer el

Den 3 juni skriver Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret tillsammans med sex andra klimatexperter inom Industrins reformagenda på Svenska Dagbladets debattsida – det finns inget motsatsförhållande mellan grön omställning och cirkulär ekonomi. 

Industrins reformagenda är framtagen av 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer. De tolv reformområdena som beskrivs kräver åtgärder för att få fart på tillväxten och stärka industrins konkurrenskraft, så att industrin även i framtiden bidra till Sverige och svensk välfärd.

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, skriver på Svenska Dagbladets debattsida tillsammans med klimatexperter från Skogsindustrierna, IKEM, Teknikföretagen, Teko – Sveriges Textil- och Modeföretag, Svemin och Livsmedelsföretagen. Gruppen samarbetar bland annat inom ramen för Industrins reformagenda, se www.industrinsreformagenda.se

Debattörerna beskriver hur industrin är pådrivande för ökad cirkularitet. Ökad resurseffektivitet bygger på förändrade affärsmodeller men även på material som är starkare, håller längre och är anpassade till användningsområdet. Här samarbetar alla delar av industrin längs värdekedjan för att slutprodukten ska användas så effektivt som möjligt. Återvinningen ska öka men klimatomställningen och global samhällsbyggnad genererar ändå en ökad efterfrågan på vissa råvaror såsom specifika metaller, mineraler och bioråvara – ett ökat behov som kommer behöva tillgodoses med primära råvaror.

Hur mycket vi än effektiviserar, kommer klimatomställningen kräva teknikskiften som innebär en större elförbrukning. Det går till exempel inte att effektivisera bort utsläppen från stålproduktion. Lösningen är att ställa om och elektrifiera processer.

Klimatmålen kräver att vi fasar ut fossil energi och ersätter den med el och bioråvara. Att detta kommer att öka behovet av el är uppenbart. Att inte investera för att möta kraftigt ökande elbehov vore att bromsa omställningen. En sådan strategi leder till att förädlingen i industrin i stället sker i utlandet. Att kombinera resurseffektivitet i samhällets alla delar med att skapa förutsättningar för omställning till fossilfri produktion är nyckeln till en framgångsrik klimatpolitik.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets debattsida 

Undertecknare:

  • Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör, Jernkontoret
  • Mårten Larsson, Ansvarig för bioenergifrågor, Skogsindustrierna
  • Mikael Möller, Chef Näringspolitiska EU-frågor, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
  • Jenny Sandahl, Ansvarig hållbarhet, Teknikföretagen
  • Ulrika Simonsson, Hållbarhetsansvarig, Teko – Sveriges Textil- och Modeföretag
  • Hanna Stenegren, Ansvarig klimat och energi, Svemin
  • Sara Sundquist, Näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen