COP26 om fossilfritt stål och First Movers Coalition

Stålföretagen SSAB och Ovako var aktiva under klimattoppmötet COP26 på plats i Glasgow och via digitala sändningar. Omställningen som sker inom järn- och stålindustrin i Sverige, med fokus på samarbete genom hela värdekedjan, utgjorde ett viktigt exempel på att en omställning är möjlig, även i sektorer som beskrivs som särskilt svåra.

Martin Pei, SSAB, var på plats under COP26 och deltog när initiativet First Movers Coalition presenterades. Foto: SSAB.

Förhandlingarna vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow avslutades under helgen. Reaktioner av både glädje och besvikelse har uttryckts från världens länder, företag och organisationer.

Omställningen som sker inom järn- och stålindustris i Sverige har varit ett viktigt exempel att peka på som inspiration för att det går att ställa om även svåra sektorer och att samarbeten mellan branscher och genom värdekedjor är nyckeln till fossilfrihet och hållbar konkurrenskraft.

Svenska företag i First Movers Coalition

Under COP26 presenterade USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry ett viktigt initiativ med namnet First Movers Coalition (FMC). Samarbetet har som mål att komma åt den outnyttjade potentialen hos framväxande teknologier som behövs för att minska koldioxidutsläppen i världen till 2050.

Medlemmarna som tillsammans med John Kerry och World Economic Forum grundat FMC består av 34 stora globala företag varav fyra – SSAB, Volvo, Scania och Vattenfall – är svenska. Företagen har alla betydande köpkraft i sektorer som beskrivs som särskilt svåra att ställa om; stål, flyg, lastbilstransport och sjöfart.

– Vi är fast beslutna att vara en ”first mover” och visa att det är både möjligt och nödvändigt att utveckla en komplett fossilfri värdekedja för stål med praktiskt taget inget koldioxidavtryck. Vi kommer att vara en engagerad partner för dem som vill skapa fossilfria värdekedjor och samtidigt bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft. Vi kommer också att använda vår köpkraft för att påskynda förändringen, sa Martin Lindqvist, vd på SSAB, i samband med att initiativet First Movers Coalition presentaredas vid COP26.

Läs mer om initiativet på webbplatsen för First Movers Coalition

SSAB, Ovako och Volvo om industrins transformation på COP26

Ta del av när Viktoria Karsberg, SSAB, talar som key-note speaker hos ”We don’t have time” under COP26. Hon talar om att vara pionjär inom fossilfritt stål:


Ta också del av Business Swedens samtal om industrins transformation bland andra Martin Pei, SSAB, Göran Nyström, Ovako och Martin Lundstedt, Volvo: