"Vi måste tänka mer cirkulärt"

Civilingenjören Karin Östman har vigt sitt arbetsliv åt att, ibland i motvind, arbeta för miljöfrågor inom stålindustrin. Hon understryker vikten av att tänka mer cirkulärt. Förlänga och utöka nyttan för de material som används. Inte för att det är ädelt utan för att det är smart.

Karin Östman. Foto: Pia Nordlander, BildN.

Karin Östman hyllar den svenska offentlighetsprincipen, och öppenheten och egenkontrollen som finns inom stålföretagen.

— Det är helt fantastiskt hur det jobbas med miljöfrågor idag. Men det är egentligen inte bara miljön. Det är en viktig generation som leder och arbetar inom stålindustrin i dag helt enkelt. Vd:arna ser både det långsiktiga ansvaret och affärsmöjligheterna. Det gäller i jämställdhetsarbetet och ur deras innovationsperspektiv, och de tar oerhört seriöst på miljöfrågorna, säger Karin Östman.

Ta del av en längre intervju med Karin Östman inom ramen för informationskampanjen #stålnytta.#stålnytta-web-svart.png