"Vi har en av de mest innovativa stålindustrierna i världen”

Eva Blixt har jobbat länge med påverkansarbete och hon anser att Sveriges stålindustri kommit mycket längre än många andra länder i sitt hållbarhetsarbete. Hennes största utmaning och drivkraft är att få fler människor att förstå att alla FN:s 17 globala hållbarhetsmål måste uppfyllas. Inte några få – utan alla. De globala målen är odelbara.

Eva Blixt. Foto: Pia Nordlander, BildN.

Vi behöver en konkurrenskraftig basindustri i Sverige. Basindustrin är viktig för Sveriges del, vår välfärd och totala konkurrenskraft.

– Det är ganska enkelt. Hållbar produktion är mer produktion i Sverige. Svensktillverkat stål bidrar till samhällsnytta både i de samhällen vi verkar, genom ett gediget miljöarbete i varje företag och i användningen av produkterna världen över. Det är stålnytta, säger Eva Blixt, forskningschef och rådgivare på Jernkontoret.

Ta del av hela intervjun med Eva Blixt inom ramen för informationskampanjen #stålnytta.#stålnytta-web-svart.png