URKarnas värld – ett allkonstverk om urkopplade rör i marken

Under mars månad ger Långsjö teater ”URKarnas värld”, en föreställning som blandar litteraturhistoriens gestalter med miljöforskaren Björn Wallstens forskning om ur-kopplade rör under våra städer. Verket har ur-premiär i KTH:s reaktorhall den 7 mars.

Alice i URKarnas värld. Foto: Tomas Björkdal

Långsjö teater gör konst av forskning om så kallad urban mining. Det handlar om hur vi kan återvinna de resurser av metaller som finns nedgrävda i marken i form av rör, ledningar och kablar under våra städer. I allkonstverket URKarnas värld blandas forskning med myt. Bland begravda, bortglömda rör bråkar Don Quijote, Alice i underlandet och Hades, underjordens härskare. De berättar den overkliga historien om en återvunnen underjord…som skulle kunna bli verklighet.

Konstprojektet tar avstamp i Björn Wallstens forskning och doktorsavhandling, The urk world, som är en del i ett större forskningsprojekt Resurser 2.0 – städer och deponier som gruvor,

URK kommer av ordet urkopplad. Under svenska städer döljer sig stora mänger oanvända och bortglömda kablar och urkopplade ledningar och rör. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) är aluminium, koppar och järn eller stål de vanligaste metallerna i den ledningsburna infrastrukturen under mark. Årligen återvinns i Sverige en sjättedel av de kablar som byggs in i el- och telekommunikationnäten, men merparten kablar och rör lämnas kvar i marken eftersom det inte lönar sig att gräva upp och ta tillvara på dem.

Studier som Björn Wallsten har utfört visar att det kan finnas fyra till fem kilo urkopplad koppar per person i de svenska städernas infrastruktur.

Nya elledningar läggs ner i marken. Foto: Anna Thorell.

Jernkontorets energi- och miljödirektör, Helén Axelsson, har blivit intervjuad av konstprojektet.

– Vi måste se rören som resurser och på ett kostnadseffektivt sätt nyttja dem igen, säger Helén Axelsson.

Konstprojektets syfte är att lyfta samhällets nyttjande av metaller och ge alternativa perspektiv och lösningar på den resursfrågan; att diskutera urban mining som komplement till primärutvinning av mineraler och hur vi ställer om vårt samhälle mot en mer cirkulär ekonomi. 

Under mars 2020 kommer URKarnas värld att visas i Reaktorhallen vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Med hjälp av skådespelare, dansare, cirkusartister, ljudande scenografi och suggestiva filmprojektioner skapas en interaktiv uppsättning och allkonstverk där publiken aktivt får hjälpa till att skapa en framtidsvision där återvinning av urkopplade rörsystem är en verklighet, se vidare: urkarnasvarld.se

Under arbetet med att lägga ner elkablar i marken stöter grävarna på mängder med gamla urkopplade rör och ledningar. Foto: Anna Thorell.