Stålindustrins roll för ökad elflexibilitet

Jernkontorets och Triple Steelix energinätverk samlade stålindustrin, energibranschen och myndigheter under en heldag på temat tekniska lösningar för ökad flexibilitet.

Per Hermerén presenterar slutsatser från branschens genomgång, från nätverksträffen: Tekniska lösningar för flexibel elanvändning. Foto: Jennie Soläng 

Marielle Lahti, expert på Energimarknadsinspektionen, inledde dagen med att förklara varför Sverige behöver smarta elnät och industrins roll i arbetet. Mot bakgrund av det arbete som gjorts inom Forum för smarta elnät pekade Marielle på nödvändigheten av att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller som stödjer flexibla tjänster. Det finns flexibilitet tillgänglig, men det måste gå att få betalt för den.

En slutsats som alla delade under dagen var att det i vissa fall saknas ett tydligt utpekat ansvar för elsystemets fulla funktion, och att samarbetet mellan olika aktörer behöver öka.

– Vi behöver en större förståelse för varandras behov och utmaningar, sa Marielle Lahti.

Stålindustrin representerades på scenen av Magnus Pettersson, Höganäs och Matts Persson, SSAB. Tillsammans med Pär Hermerén från Jernkontoret presenterade de slutsatser från branschens egen genomgång av hur processer i ståltillverkningen kan bidra till flexibilitet. Utgångspunkten för branschen är försiktigt positiv. Företagen kan varken riskera affärerna eller processutrustningen, och den optimering och energieffektivisering som företagen ständigt eftersträvar riskerar att minska utrymmet för att vara flexibel i tillverkningsprocessen.

 – I diskussionerna, och i samband med de idéer kring lösningar som energibolag och teknikleverantörer presenterade, framkom att det i dagens system finns utrymme att tjäna pengar på att minska vissa mindre kritiska stödfunktioners effektuttag i vissa lägen. Men ska det realiseras krävs en del arbetsinsatser, och branscherna måste samverka i en nära dialog så att inget faller mellan stolarna samtidigt som var och en ska göra det den gör bäst, säger Pär Hermerén.

Elsystemets funktion är inte industrins ansvar, men kan stålindustrin bidra till kostnadseffektiva lösningar behöver det analyseras hur företagen ska gå till väga. Med rätt förutsättningar finns det stora möjligheter att med flexibilitet både spara pengar och bidra till ett väl fungerande elsystem.

Av slutsatserna från branschens egen genomgång framkom också att stålindustrin redan idag bidrar med en stor del av den flexibilitet som finns tillgänglig, och att det finns en genuin nyfikenhet inför vad som kan bli möjligt att utveckla i framtiden.

 – Det var en lyckad dag. Meningen med nätverket och en sådan här dag är att vi ska kunna utbyta erfarenheter och kunskap mellan olika aktörer, och att var och en ska kunna ta med sig nya idéer och kontakter härifrån, säger Pär Hermerén rådgivare i energifrågor på Jernkontoret och en av arrangörerna av dagen.

Nätverket tackar alla deltagare och talare, som ett särskilt tack till talarna på scenen skänker Jernkontoret ett bidrag till Hjärnfonden