SSAB satsar på resurseffektivt stålpulver

SSAB satsar 20 miljoner kronor på att bygga nytt pulververk i Oxelösund. Produkter av metallpulver framhålls ofta som resurs- och materialeffektiva och i Sverige pågår fokuserad pulvermetallurgisk forskning. Nordiska företag har en stark position globalt, nu stärks den ytterligare.

Gasatomisering av smält stål. Foto: SSAB.

Genom att starta tillverkning av metallpulver för additiv tillverkning (till exempel 3D-printing) tar även SSAB steget in i det pulvermetallurgiska området. Nordiska företag har globalt sett en stark ställning inom området och utvecklingstakten är hög. Att tillverka komponenter av metallpulver har många fördelar och industrialiseringen av de olika tillverkningssätten har kommit långt.

Produktionsanläggningen som ska byggas i Oxelösund är ett så kallat gas-atomiseringsverk, där smält stål med hjälp av gas finfördelas till små, små droppar som sedan stelnar i pulverform.

– Detta är oerhört positivt eftersom det skapar både arbetstillfällen och breddar SSAB:s produktportfölj som gör att vi som företag kan växa ännu mer, säger Johnny Sjöström, divisionschef för SSAB Special Steels i ett pressmeddelande.

Investeringen är värd cirka 20 miljoner kronor och produktionen planeras vara igång under andra kvartalet 2021. Det kommer att innebära viss nyrekrytering till SSAB i Oxelösund av till exempel ingenjörer, produktionspersonal, utvecklare och säljare.

Nästan inget materialspill och nya designmöjligheter

Produkter av metallpulver kan framställas på flera sätt, men gemensamt är att tillverkningsprocesserna av flera anledningar framhålls som resurs- och materialeffektiva. Eftersom pulvret tillverkas genom atomisering av en smälta och sedan printas eller pressas till nära färdig komponentform kan flera energikrävande processteg som valsning eller smide undvikas. Nästan inget materialspill uppkommer vid tillverkningen av komponenterna, vilket kan jämföras med konventionell tillverkning när komponenterna svarvas eller fräses fram ur en till exempel en stång.

Additiva tillverkningsmetoder gör det också möjligt att skapa komplexa geometrier som tidigare har varit omöjliga att framställa, eller krävt stora mått av skärande bearbetning.

– Jag tror att detta är bara början. Det finns så många fördelar med att använda sig av additiv tillverkning och fler börjar förstå dessa fördelar och vill använda sig av tekniken, fortsätter Johnny Sjöström.

Gemensam forskning om pulvermetallurgi

Inom Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi, samarbetar företag i forskningsprojekt som täcker hela kedjan från pulvertillverkning via pressning och additiv tillverkning till användning av pulvermetallurgiskt tillverkade komponenter. Idag har teknikområdet åtta medlemsföretag och fyra adjungerade forskningsinstitut och högskolor. Teknikområdet arrangerar det återkommande och välbesökta seminariet Powder Meet.

– Sverige är ett litet land, men inom det pulvermetallurgiska området har vi i global jämförelse stora och framgångsrika företag. Det är glädjande att pulvertillverkningen i Sverige växer med ytterligare ett stort företag, det ger möjlighet till en ännu mer koncentrerad satsning på pulvermetallurgisk utveckling i landet, säger Robert Vikman, forskningschef för teknikområde 80.

stalpulver.jpg

En liten hög med stålpulver. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.