Slussens stora stålbro snart på plats

Intresset är stort, inte minst bland stålentusiaster och stockholmare, för den stora Slussenbron som kommer att knyta samman Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Bron har producerats i Kina och transporterats till Sverige, planen är att placera bron på sin slutliga position under helgen som kommer den 20–22 mars. 

Guldbrons ankomst till slutdestinationen Slussen i Stockholm, med Gröna Lund i bakgrunden och Djurgårdsfärjan i förgrunden. Foto: Lars Hamrebjörk, Stålbyggnadsinstitutet.

Slussenbron, som i folkmun kommit att kallas Guldbron för sin guldgula färg, har tillverkats i Kina och transporterats till Sverige. Bron är en ”megakonstruktion” på 3 400 ton, med ett fåtal möjliga tillverkare i världen. Den kinesiska tillverkaren vann upphandlingen eftersom den kunde tillverka bron till det pris, kvalitet och inom den tidsram som Stockholm stad och Skanska önskade.

Stålbyggnadsinstitutet har skrivit om Slussenbrons konstruktion, transport och processen att få den på plats, se Slussens nya huvudbro och Slussenbron – en avancerad stålkonstruktion. Även NyTeknik skriver om processen med Slussenbron (dock låst för icke-prenumeranter).

Eftersom både svenska ståltillverkare och svensk verkstadsindustri är högt kvalificerade när det gäller kompetens, innovation och teknik var det inte utifrån kvalitet som svenska tillverkare valdes bort. Det som Sverige saknar är en entreprenör med kapacitet att producera en bro av denna storlek, eftersom bron kräver kapacitet motsvarande en varvsindustri.

Konstruktionslösningen som valdes har fördelen att bron kommer mer eller mindre färdig till Stockholm, nu återstår att få den på plats. Men med en annan konstruktionslösning, till exempel om bron byggts i sektioner, hade fler tillverkare förmodligen kvalificerat sig.

Enligt plan ska bron förankras på slutlig plats under helgen den 20−22 mars.