Shaped by Steel – en bergshistorisk twitterkonferens

1-2 juli hålls Shaped by Steel, en internationell tvådagarskonferens på Twitter om bergshistorisk forskning, kultur- och industriminnen. Initiativtagare och arrangör till konferensen är det Swansea-baserade forskningsprojektet The Social Worlds of Steel. Shaped by Steel finns på #SWOS20.

Kallvalsat band, Sandviken 1914. Jernkontorets bildbank

Twitterkonferensen Shaped by Steel arrangeras av The Social Worlds of Steel, ett forskningsprojekt vid Swansea University som undersöker stålindustrins påverkan på människor och samhällen i 1900-talets Wales. Projektet är finansierat av Arts and Humanities Research Council (AHRC).

Shaped by Steel samlar föreläsare från Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Argentina, Tyskland, USA och Sverige.

Bland föreläsarna finns fil. dr. Catarina Karlsson, forskningskoordinator för Jernkontorets bergshistoriska utskott.

– Det här ska bli väldigt spännande, jag är nybörjare på Twitter och hela konferensen får väl ses som ett slags experiment. Arrangören har lyckats samla många internationellt namnkunniga forskare, så jag tror att vi kan förvänta oss två intressanta dagar framför datorn, säger Catarina Karlsson.

Alla är välkomna att delta i konferensen som hålls på engelska. Aktuell information och deltagande i konferensen nås på Twitter via #SWOS20

Presentationerna kommer att finnas kvar på Twitter även efter konferensen så att läsning och diskussion kan fortsätta långt in i framtiden.

Nytt svenskt forskningsprojekt om hållbarhet och miljöpåverkan ur ett historiskt perspektiv

Under twitterkonferensen kommer Catarina Karlsson att berätta om ett nytt svenskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som planeras. Det handlar om hur hållbarhet och miljöpåverkan historiskt har hanterats inom gruv- och metallindustrin.

–  Avsikten med projektet är att kartlägga tvärvetenskaplig kunskap inom olika vetenskaper som arkeologi, historia, teknikhistoria, metallurgi och biologiskt kulturarv –  med fokus på stålproduktionens miljöpåverkan, säger Catarina Karlsson.

Forskningprojektet kommer att presenteras av @CatarinaKarlss3 på Twitter den 1 juli klockan 12.20-12.40.

Projektet drivs inom Jernkontorets bergshistoriska forskning. I den tvärvetenskapliga projektgruppen deltar följande personer:

  • Fil. dr. Catarina Karlsson (arkeolog och agrarhistoriker), Jernkontoret
  • Professor Ove Eriksson (ekolog), Stockholms universitet
  • Professor Eva Svensson (historisk arkeolog och risk- och miljöforskare), Karlstads universitet
  • Professor Dag Avango (historiker), Luleå tekniska universitet
  • Docent Jonas Monié Nordin (arkeolog), Stockholms universitet
  • Doktorand Andreas Hennius (arkeolog), Uppsala universitet

Även Statens historiska museer deltar i projektet.

 

#swos20.jpg

 

Shaped by Steel – hållpunkter och sessioner:

1 juli

09.00-10.15  Session 1: Steel in the Landscape
10.30-11.45  Session 2: Workplace & Worker Identities
12.00-13.15  Session 3: Industry, sustainability & climate change
14.30-15.45  Session 4: Preserving & Interpreting Steel Heritage 1
16.00-17.15  Session 5: Steelworks Closures & Sense of Place

2 juli

09.00-10.15  Session 6: Steeltowns: Creating & Changing Urban Identities
10.30-11.45  Session 7: After Steel. Post-industrial Identities
13.00-14.15  Session 8: Modernisation & Changing Technologies
14.30-15.15  Session 9: Preserving & Interpreting Steel Heritage 2

Se hela konferensprogrammet (som det såg ut 2020-06-17), pdf