En viktig rapport - Så når Sverige klimatmålen

I förra veckan, på ett fullsatt seminarium med diger väntelista, presenterade Kungliga vetenskapsakademin (IVA) en slutrapport från projektet Vägval för klimatet, i vilket Jernkontoret deltagit. Rapporten föreslår strategier för att uppnå klimatmålen till 2045 samtidigt som svensk konkurrenskraft stärks. 

Foto: IVA:s syntesrapport Så når Sverige klimatmålen, en del av projektet Vägval för klimatet

IVA har hållit ihop arbetet tillsammans med representanter från industriföretag och organisationer, däribland Jernkontoret.

- Vi måste se på elen som helhet och sluta bråka om olika energislag. Ska vi lyckas nå klimatmålen är det långsiktiga strategier och överenskommelser som gäller, inte minst för att skapa trygghet för stora investeringar, säger Karin Byman, energiexpert på IVA.

- För stålindustrin är tillgången till fossilfri energi avgörande. Den våg av elektrifiering som sker över hela samhället och där industriernas behov ökar allra mest ställer enorma krav på både tillgång till energi och ett leveranssäkert elsystem, säger Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör på Jernkontoret och en av dem som varit med i arbetet med rapporten.

r kan du läsa mer och ladda ner rapporten i sin helhet.